Jougdadalen

Jougdadalen är kanske vår mäktigaste orörda skogsdalgång i fjällmiljö och rymmer stora natur- och friluftsvärden. Här finns allt det man förknippar med vildmark!
Sjöar och skogar i Jougdadalen.

Jougdadalen är en dalgång täckt med urskogsliknande skog med omkullfallna träd och torrträd. I dalens botten sträcker ett stort orört sjösystem ut sig. Dalen hyser ett rikt djurliv med hotade och skyddsvärda arter.

Som pärlor på band

Reservatet omfattar hela dalgången mellan Jerikklumpen och Klumpvattnet. Genom dalen rinner Jougdån som senare blir Risedeån och Storån som mynnar i Vattudalen. Detta oreglerade vattensystem, med sjöar som ligger likt ett pärlband efter varandra och kantas av orörd skog, är unikt för Jämtland genom sin storlek och läge inom kalfjällsregionen och skogslandet.

Eldorado för 1800-talets nybyggare

Utmed dalgången finns tre äldre bosättningar. Nedströms nedre Hemsjön ligger den före detta fjällägenheten Jougdaberg. Första familjen slog sig ner här år 1815. Här fanns allt man kunde önska sig, enligt Levi Johansson som skriver:

"... ypperliga slåttermyrar och fina betesmarker i det oändliga, för nordan skyddade, lämpligt branta sydlägen för potatisland och kornåker, präktig granskog för husbygge och så alla dessa rika fiskevatten och ändalösa jaktmarker!"

 

Gården Tjärnback med ängarna runt omkring.
Gården Tjärnback. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län.

Vid stranden av Stor-Jougdan ligger gården Tjärnback och mellan Övre och Yttre Långvattnet ligger Flyberg. Båda är nybyggen från 1800-talet och på den tiden var avståndet dem emellan inget hinder. Då träffades man både till vardag och fest och Tjärnbackfolket hämtade bland annat sin post från Flyberg. Båda dessa bosättningar är idag i enskild ägo.

 

Samisk kultur — upplevelse och respekt

Hela området präglas av samiskt liv och arbete, från lämningar av den tidigaste fångstkulturen till dagens renskötsel. Med undantag av den sydöstligaste delen så är hela reservatet åretruntmarker för renbete.

Visa hänsyn mot de som har naturen som sin arbetsplats. Renarna är särskilt känsliga under kalvningstiden i april-maj och vid förflyttningar för märkning eller slakt. Håll dig på avstånd från renarna så att de inte störs.

 


 Fakta

Kommun: Strömsund
Storlek: 320 km2
Bildat år: 1993
Vägbeskrivning: Strax väster om Lidsjöberg, halvvägs mellan Strömsund och Gäddede längs väg 342, tar du vägen norrut mot Risede och Trångmon. Från Hovde eller Blomhöjden längs denna väg når du reservatet.

Karta

Get Microsoft Silverlight

Skogsvandring.
Allemansrätten gäller även i skyddade områden, men begränsas genom olika föreskrifter.