Hällingsåfallet

Hällingsåns vattenfall och djupa kanjon i vattendimma med regnbågsfärger.
Regnbågar skimrar i tät vattendimma och Hällingsåfallet dånar. Ån slingrar sig lugnt vidare i sin djupa kanjon. Vintertid bildas stora, häftiga isformationer av vattnets framfart.

Vattenfall med livgivande fukt

Hällingsån störtar utför ett drygt 40 meter högt fall, ned i Sveriges längsta kanjon. Det är troligtvis inte ån vi ser idag som skapat denna kanjon utan ett mäktigare vattendrag, kanske en del av den isälv som rusade fram när inlandsisen smälte för flera tusen år sedan. Kanjonens historia kan dock vara längre än så, eftersom urspolningen av lösa block ur en sprickzon kan ha påbörjats långt tidigare.

Luftfuktigheten är mycket hög och det gynnar en mängd mossor och lavar. Denna fuktiga växtplats är ovanlig, bland annat på grund av att vattenkraftsutbyggnader tystat så många forsar.

Vandringsleder och rastplatser

Vid parkeringen i slutet av bilvägen finns en rastplats med fjällinformation, rastskydd, dass samt information om naturreservatet. En gångväg leder fram till vattenfallet och här finns fler rastbord och eldstäder. 

En dryg kilometer innan man når parkeringen ligger rastplatsen Hällarna. Här finns vindskydd och eldstäder, och det går en stig längs ån upp mot vattenfallet. Stigen ger en häftig upplevelse av Hällingsåns kanjon. Vägen längs Hällingsån plogas inte, så vintertid är det svårt att ta sig till reservatet och vattenfallet.

 


 Fakta

Kommun: Strömsund
Storlek: 0,1 km2
Bildat år: 1971
Vägbeskrivning: Det är skyltat till Hällingsåfallet från vägen som går från Gäddede och på södra sidan av Hetögeln. Det går att komma antingen från Gäddede eller österifrån, längs södra sidan av Vattudalen.
Övrigt: Gäddede Turistbyrå kan ge mer information om trakten och tips om fler utflyktsmål och vandringsleder.

Karta

Get Microsoft Silverlight

Skogsvandring.
Allemansrätten gäller även i skyddade områden, men begränsas genom olika föreskrifter.