Daimadalen

Daimadalen är en del av Frostvikens underbara fjällvärld. Ett stort vildmarksområde med orörda skogsområden och fritt strömmande vattendrag.
Daimasjön med fjällen i bakgrunden.

Gammal bondekultur

Daimadalen är en drygt tre mil lång skogsklädd fjälldalgång som sträcker sig från sjön Ankarvattnet i väster och nästan ända fram till Saxån i öster.

På norra sidan av dalgången ligger de nedlagda fjällägenheterna Daima och Värjaren. Fjällägenheter är arrendegårdar på statens mark på renbetesfjäll, ofta med småskaligt fjälljordbruk. Jordbruket på Daima och Värjaren lades ner under 1950-60-talen och gårdarna nyttjas numera främst för renskötsel.

Fjällurskog och utsträckta sjöar

Hela dalgången är klassad i högsta skyddsklass i Naturvårdsverkets fjällurskogsinventering. Området karaktäriseras av gles skog som tätnar mot öster. De flesta fjälltopparna ligger på knappa 1 000 meter, högst är Bourkantjakke på drygt 1 200 meter.

Kantiga block och stenar gör vissa fjällsluttningar svårframkomliga.

Största sjön i dalgången är Värjaren som via sjön Lejaren och Lejarälven rinner västerut till Stor-Blåsjön. Sjöarna Saxaborga samt Övre och Nedre Daimasjön rinner österut via Daimaån till Saxån.

En del fjällsluttningar täcks av ett hav av kantiga block och stenar, vilket kan ge ett ogästvänligt och svårframkomligt intryck. 

Samisk kultur — upplevelse och respekt

Hela området präglas av samiskt liv och arbete, från gamla lämningar av fångstkulturen till dagens renskötsel. På södra sidan av sjön Värjaren ligger Ovrehtjohke, som är ett objekt av riksintresse och består av ett äldre viste, samegravar, en offerplats samt kåtatomter.

Visa hänsyn mot de som har naturen som sin arbetsplats. Renarna är särskilt känsliga under kalvningstiden i april-maj och vid förflyttningar för märkning eller slakt. Håll dig på avstånd från renarna så att de inte störs.

 

 Fakta

Kommun: Strömsund
Storlek: 280 km2
Bildat år: 1990
Vägbeskrivning: Västerifrån kommer du in i området via Stora Blåsjön och Ankarede. Kommer du från öster är byn Borgafjäll en lämplig utgångspunkt. Du kan också nå området söderifrån via Härbergsdalen.
Övrigt: Naturinformation Frostviken i Gäddede kan ge mer information om området och om fina utflyktsmål och vandringsleder.

Karta

Get Microsoft Silverlight

Skogsvandring.
Allemansrätten gäller även i skyddade områden, men begränsas genom olika föreskrifter.