Blåsjöfjäll

Illustrerad karta över naturreservatet. Illustratör: Jonas Lundin.
Blåsjöfjäll är ett lågfjällsområde med skogsklädda dalgångar, beläget i de vackra fjälltrakterna utmed norska gränsen. Här kan riktiga frilufsare vandra i ostörd natur!

Berg och dalar

Reservatet är ett fjällreservat med toppar runt 1 000 meter över havet. Brakkfjället i norr är högst, men Jormlifjället och Raudekfjället ligger inte långt efter. Mellan dessa lågfjäll rinner Vallån och Lerdalsälven i djupt nerskurna dalgångar.

Björk och gran är omväxlande dominanta och längst ner i den norra dalbottnen finns en kraftig bård av alskog åtföljd av ren björkskog. En stor del av skogen består av örtrik och enormt frodig ängsskog.

 

Tecknad fjällsippa. Illustratör: Jonas Lundin.

Fjällsippa och orkidéer

Uppe på kalfjället är den artrika fjällsippsheden vanlig, speciellt på Raudekfjället och Jormlifjället. Riklig vattenöversilning tillsammans med kalkhaltig berggrund av fyllitskiffer gör att det finns bra förutsättningar för näringskrävande och artrik växtlighet.

Utöver fjällsippa växer här bland annat orkidéerna vityxne och brudsporre, samt de vackra örterna purpurbräcka och gullbräcka.


 Fakta

Kommun: Strömsund
Storlek: 36 km2
Bildat år: 2002
Vägbeskrivning: Reservatet ligger utmed norska gränsen cirka tre mil norr om Gäddede. Området kan nås från allmänna vägen mellan Jormvattnet och Stora Blåsjön, eller från Jormlien.

Karta

Get Microsoft Silverlight

Skogsvandring.
Allemansrätten gäller även i skyddade områden, men begränsas genom olika föreskrifter.