Döda fallet

På fyra timmar förändrades landskapet helt. Ragundasjön tömdes och en förödande flodvåg drog fram. Vattenfallet Storforsen tystnade och lämnade efter sig en torrlagd fåra, idag kallad för Döda fallet.

Mäktiga Storforsen torrlades

Nedanför den tidigare Ragundasjön i Indalsälven fanns det storslagna vattenfallet Storforsen, med en fallhöjd på 35 meter. Det väldiga fallet omöjliggjorde all timmerflottning eftersom timret bröts som stickor i de rasande strömvirvlarna.

Därför fanns idéer på en flottled. Den handlingskraftige köpmannen Magnus Huss påbörjade arbetet år 1794, med att gräva en kanal i en bäck väster om forsen för att leda timret där. Två år senare, mitt under flottledsarbetet, var vårfloden ovanligt stor. Vattnet i Ragundasjön steg rejält och bröt sig till slut igenom sina barriärer för att ta vägen genom den nya, grävda kanalen. En enorm flodvåg drog fram och hela sjön tömdes på fyra timmar.

Kostsamma och långdragna följder

Effekterna av det misslyckade flottledsprojektet blev förödande. Åkrar översvämmades och täcktes med stora mängder grus och sten, sågverk förstördes och vägar rasade. Ända in på 1970-talet pågick rättsprocesser kring skadorna i området.

Annorlunda turistattraktion

I området kring Döda fallet ser man idag märkliga formationer orsakade av vatten och sten i rörelse. Tiotusentals besökare kommer varje sommar för att se vattenfallet utan vatten och höra den spännande historien.

Sommartid arrangeras teaterföreställningar vid Döda fallet och som publik bjuds man på teaterspel och en underbar utsikt på samma gång.

Lintjärns stilla vatten.

 Fakta

Kommun: Ragunda
Storlek: 0,3 km2
Bildat år: 1964
Vägbeskrivning: Döda fallet ligger mellan Bispgården och Hammarstrand. Följ skyltning från väg 87.
Övrigt: Området är ganska brant, men det finns en träramp. Det är fritt att strosa omkring på egen hand. Guidning och servering 
sommartid, kontakta Ragundadalen Turism för mer information, via ragundadalen.se eller dodafallet.nu.

 Naturen är världens bästa klassrum

Karta

Get Microsoft Silverlight

Skogsvandring.
Allemansrätten gäller även i skyddade områden, men begränsas genom olika föreskrifter.