Billtjärns urskog

Stora, skäggiga granar speglar sig i klart och friskt vatten.
Gå in bland de grova stammarna och lyssna till deras historia.
Billtjärns blanka vatten.

Stilla stund vid tjärnen

Efter en kort vandring längs stigen når man tjärnen, och här öppnar sig den frodiga skogen. Nog är det vackert. Koppla av medan du låter ögonen vila på det blanka vattnet och på avstånd hör prasslet av småfåglarna i skogen. Den oblyga men tysta lavskrikan kommer säkert och gör dig sällskap.

 

Urskogskänsla

Lavbemängda granar och ståtliga tallar sida vid sida med torrträd som kan ha stått här genom flera trädgenerationer. Nedfallna träd ligger mer eller mindre dolda under mossan. Skillnaden från en brukad skog är uppenbar genom åldersspridningen hos träden. Här finns alla trädåldrar på samma ställe, från unga plantor till 350-åriga tallar.

Billtjärns urskog är ingen urskog rent definitionsmässigt - skogen har inte klarat sig helt undan mänsklig påverkan. Det har aldrig bedrivits modernt skogsbruk här, men gallringar gjordes ända in på 1900-talet. Här hittas också spår efter kolning. Det växer bra på de gamla kolbottnarna, som syns som upphöjda cirklar täckta med tät ungskog.

 

Brandljud hos en grov tallstam.

Ljud av bränder

Området har härjats av många bränder genom åren, något som har satt sina spår. Ett brandskadat träd försöker läka en barkskada genom att övervalla den med ny bark. Ofta syns ändå en glipa med förkolnat trä och detta kallas för brandljud, se bilden till vänster. Träd med flera överlappande brandljud har överlevt flera bränder.

En sådan här varierad skog, med levande träd i olika åldrar, död ved i olika nedbrytningsstadier, och med brandskadad ved, utgör ett sista livsrum för många hotade arter. I Billtjärns urskog kan man till exempel fortfarande se vedsvamparna lappticka och rynkskinn.


 Fakta

Kommun: Ragunda
Storlek: 1 km2
Bildat år: 1991
Vägbeskrivning: Från Bispgården tar man väg 87 österut, och efter sex kilometer tar man av mot Åsbodarna och Billtjärns naturreservat. Följ vägvisningen cirka en mil längs skogsbilvägen så kommer du till parkeringen.
Övrigt: I närheten ligger naturreservatet Döda fallet.

Karta

Get Microsoft Silverlight

Skogsvandring.
Allemansrätten gäller även i skyddade områden, men begränsas genom olika föreskrifter.