Torvalla urskog

Det är lätt att glömma bort den värdefulla och intressanta natur som finns alldeles runt knuten. Östersunds närmaste gammelskogsreservat ligger i Torvalla, bara några kilometer från stadens centrum.
En blå stolpe visar vägen till reservatet.

Gammelskog i Östersund

Grova skrovliga stammar, hängande lavdraperade grenar och omkullvälta träd skapar en spännande och trolsk värld. Reservatet hyser många kraftiga granar runt 200 år, men här finns också gamla, grova tallar. I gläntor efter fallna träd har björk, rönn och asp passat på att slå rot.

I ett naturreservat får även de döda träden plats, och i de multnande stammarna finns ett myller av liv, som vedsvampar och vedinsekter. Vissa äter av den döende veden och andra utnyttjar stammen som boplats, växtplats eller skydd. Ullticka, rynkskinn och rosenticka är exempel på ovanliga vedsvampar som fäster sig hårt på de liggande stammarna.

Gammelskog är en viktig miljö för många fåglar. En spillkråka har sitt bo i en grov asp och de vågräta spåren i barken på en gran visar var den tretåiga hackspetten har gjort hål för att suga sav.

Blommande kärr

Tack vare att marken i området är kalkrik så finns det ett rikkärr i norra delen av reservatet. I ett rikkärr finns gott om mineraler och annan näring, och detta får många mossor, örter och gräs att trivas. Några exempel på orkidéer i reservatet är brudsporre, skogsnycklar och spindelblomster. Fakta

Kommun: Östersund
Storlek: 4 hektar
Bildat år: 1971
Vägbeskrivning: Torvalla urskog ligger en halv mil söder om Östersund. Du når reservatet lättast via en gång- och cykelväg mellan Östra Odensala och Torvalla, eller med buss.

Karta

Get Microsoft Silverlight

Skogsvandring.
Allemansrätten gäller även i skyddade områden, men begränsas genom olika föreskrifter.