Rannåsen

Det här området har du kanske besökt många gånger, med skidor eller löparskor på fötterna och flåsande längs något av de många motionsspåren. Men har du vetat att du
befunnit dig i ett naturreservat?
Spegelblank yta på Rannåstjärnen.

Rekreationsområde i Östersund

Området kring Rannåsen är ett naturreservat, vilket garanterar att det även i framtiden finns ett stort område för friluftsliv och rekreation nära staden.

Här finns skogar fulla av blåbär och fågelkvitter, torra höjder och blöta kärr. I mitten av reservatet ligger Rannåstjärnen med sitt rika fågelliv. Där kan man sitta en bra stund, med kikare och kaffetermos. Från tjärnen rinner en bäck som är en viktig lekstuga för fiskar hemmahörande i Storsjön.

När man vistas i reservatet kan man möta både motionärer och elitidrottare, inom längdskidåkning, skidskytte, terränglöpning, mountainbike och orientering, men även stilla skogsvandrare som söker sig till områdets omfattande nät av strövstigar.

 

Höga naturvärden och rariteter

Den omväxlande naturen i kombination med en kalkrik berggrund skapar gynnsamma livsmiljöer för ett stort antal olika arter. I reservatet har man exempelvis funnit så många som 324 olika växtarter.

Orkidéer som skogsnycklar, blodnycklar och flugblomster trivs i rikkärr längs Rannåsbäcken. En och annan magnifik guckusko samt länets stolthet jämtlandsmaskros kan man också träffa på.

Naturreservatet briljerar även med förekomst av violett guldvinge, en hotad fjäril. Den lilla vårfjärilen glänser i violett, mot brun och orangeröd botten. Du kan se den flyga från slutet av maj och ett par veckor framåt.

 

 Fakta

Kommun: Östersund
Storlek: 3 km2
Bildat år: 1981
Vägbeskrivning: Gå, cykla eller ta bussen hit, till Östersunds närmaste naturreservat. Arctura, Solliden och Rannåstjärnen är bra utgångspunkter. Till tjärnen kommer man via en liten avfartsväg från E45, nära passagen över E14.
Övrigt: Information om skidspår och terrängbanor finns på Skidstadions webbsida, www.skidstadion.com.

Karta

Get Microsoft Silverlight

Skogsvandring.
Allemansrätten gäller även i skyddade områden, men begränsas genom olika föreskrifter.