Odensalakärret

I juni och juli blommar det som mest, i olika färger och former. Odensalakärret är ett stadsnära kalkområde med flera olika orkidéer.
Den vita kalken ligger exponerad i området.

Orkidéer nära Östersund

Bara tre kilometer från Östersunds centrum finns möjlighet att se flera olika orkidéer! I Odensala finns ett mycket kalkrikt kärr, ett så kallat extremrikkärr. Kalken fälls ut och bildar kalkbleke i kärret och kalktuff i källflödena. På grund av det kalkhaltiga grund- och ytvattnet finns här ett stort antal kalkgynnade, och kalkhärdiga, arter.

Värna om marken och blommorna

Områden med kalkbleke och kalktuff är ovanliga och mycket känsliga för tramp och slitage. Använd spänger och befintliga stigar så hjälps vi åt att ta hand om området för framtiden. Alla orkidéer är fridlysta så beundra dem där de står.

 
Orkidén flugblomster med dess insektsliknande blommor.

Blomprakt

Den originella orkidén flugblomster blommar i juni och juli med blommor som liknar insekter, de ser nämligen ut som stekelhonor. Blomman avger en doft som lockar till sig stekelhannar, som sedan sprider pollen mellan blommorna.

Två relativt stora orkidéer man kan se är tvåblad, med gulgröna blommor i långa ax, och purpurknipprot som förekommer rikligt i och runt reservatet och har purpurröda, vaniljdoftande blommor.

I violetta och rosa nyanser finns orkidén brudsporre och örten smalviva, båda blommar i juni-juli.


 Fakta

Kommun: Östersund
Storlek: 4 hektar
Bildat år: 1967, nytt beslut 1986
Vägbeskrivning: Reservatet ligger i sluttningen ner mot Storsjön i Odensala. Från Odensala centrum kan man följa Tavelbäcksvägen ner mot Orkidégången eller Kärrvägen till dess slut.

Karta

Get Microsoft Silverlight

Skogsvandring.
Allemansrätten gäller även i skyddade områden, men begränsas genom olika föreskrifter.