Hotagen

Fjället Munsfjällsrumpan syns i fjärran.
En av landets främsta björnmarker finns här bland urskogar, kalfjäll och sjöar i den genuina vildmarken. Sannolikheten att få se en björnrusa är ganska stor — och har du riktig tur kan du få syn på självaste nallen!

Vild urskog

Här kan man uppleva riktig urskog. Länets förnämligaste och största urskogsområde är Gråberget, vid sjön Stor-Fulvurn, med många granar med riktigt grova stammar. Försök nå runt en om du kan!

Ett annat stort urskogsområde ligger i södra delen av reservatet och det sträcker sig ända från Tjärnafjället upp till Stor-Erfjället. De äldsta träden här är runt 400 år!

Den orörda naturen skapar en populär hemvist för många djur. Förutom björn finns här ovanligare rovdjur som järv, fjällräv och lo. Med tur kan man se kungsörn, fiskgjuse och fjällvråk segla över landskapet. I vattnen finns bäver och utter.

 

Äkta fjällkänsla

Det stora antalet fjälltoppar på 1 000 meter präglar landskapet. De har namn som Vinklumpen och Sjulterklumpen. De högsta topparna är Murfjället och Munsfjället på 1 200 meter över havet.

Flera större sjöar sträcker ut sig i reservatet och det finns otaliga småsjöar och tjärnar. I övrigt dominerar olika naturtyper i olika delar av området beroende på nederbördsmängd. Man kan uppleva grönskande fjällbjörkskog, fuktiga myrmarker och torra fjällhedar.

Sjön Läskvattnet med omgivande fjäll.

Levande kultur

Värdefulla kulturmiljöer är fjällgårdarna Almdalen och Bågavattnet samt Vinklumpens lappläger, ett gammalt vår- och höstviste som fortfarande används. Hela området präglas av samiskt liv och arbete, och utgör åretruntmarker för renarna. Visa hänsyn mot de som har naturen som arbetsplats och håll dig på avstånd från renarna så att de inte störs.

 

 Fakta

Kommuner: Krokom, Strömsund
Storlek: 1130 km2
Bildat år: 1993
Vägbeskrivning: Flera vägar leder in till reservatet. Sväng höger från väg 340 efter Valsjöbyn till Vinklumpen, eller sväng av mot Lakavattnet från väg 339 knappt en mil öster om Laxsjö. De norra delarna av reservatet når du bäst från väg 342 mellan Strömsund och Gäddede, sväng söderut vid Bågede och följ vägen mot Munsvattnet.
Övrigt: I Gäddede finns Naturinformation Frostviken som kan ge mer information om området samt tips på utflyktsmål och leder.

Karta

Get Microsoft Silverlight

Skogsvandring.
Allemansrätten gäller även i skyddade områden, men begränsas genom olika föreskrifter.