NationalparkNatura 2000

Sonfjällets nationalpark 

Nyvallens fäbod med Sonfjället i bakgrunden. Foto: Hans Rönnhage.

 

Härjedalens hjärta

Nästan oavsett var du befinner dig i Härjedalen så avtecknar sig Sonfjällets karaktäristiska siluett mot horisonten. En liten del av Sonfjällsmassivet avsattes redan 1909 som en av de första nationalparkerna i Europa. Anledningen var att man ville bevara ett skogs- och fjällområde i de södra fjälltrakterna i dess naturliga tillstånd. 1989 blev två angränsande områden, Nyvallen och Nysätern, skyddade som naturreservat.

Skyddad för fjällhed och björn

Just Sonfjället utsågs till nationalpark eftersom de ovanligt lavrika fjällhedarna var relativt opåverkade av renars tramp och bete. En annan stark orsak var att man ville skydda björnen, som vid denna tidpunkt endast fanns i en mycket svag stam i området. 1989 utvidgades nationalparken från 27 till 104 kvadratkilometer (10 400 hektar) så att hela fjällmassivet, dess fjällhedar och en stor del av det omgivande skogslandskapet också fick skydd. Då bildades också naturreservaten Nyvallen och Nysätern som ingår i nationalparksområdet.

Friluftsliv i och omkring nationalparken

Inom nationalparken finns gott om markerade sommarleder. Antalet markerade vinterleder är inte lika stort, de leder som finns utgår från Nysätern och Dalsvallen. Stigar och leder är oftast bra markerade och lätta att följa, men karta och kompass - och kunskap om hur man använder dem - är alltid bra att ha med sig. Vind- och temperaturskillnader kan vara stora på olika höjder så regnkläder och en extra tröja rekommenderas.

Nyvallen, Nysätern och Dalsvallen är naturliga utgångspunkter för både kortare och längre turer. Här finns stugor för uthyrning i privat regi. Vid Nyvallens fäbod finns också en informationscentral, där man kan få den viktigaste informationen om nationalparken och dess natur. Den enda raststugan inom parken ligger i Sododalen.

Skotertrafik är inte tillåten i nationalparken och det finns inga skoterleder.

Sveriges Nationalparker

Läs mycket mer om Sonfjällets nationalpark på Naturvårdsverkets gemensamma sida för alla Sveriges nationalparker, följ länken till höger på sidan.

Serviceinformation

Tillgängligt för personer med funktionsnedsättningInformationsstugan vid Nyvallens fäbod är anpassad för funktionshindrade.
Detsamma gäller för Valmens rastplats med vindskydd och torrdass.
FiskeMan kan fiska med gällande fiskekort i Valmen och Styggtjärn.
RastplatsRastplatser med vindskydd och eldstad finns vid Nyvallen, Nysätern och Valmen.
SkidledMarkerade vinterleder startar vid Nysätern och Dalsvallen.
TorrdassTorrdass med anpassningar för funktionshindrade finns vid Nyvallen, Nysätern och Valmens rastplatser.
RaststugaI Sododalen, mitt i nationalparken, finns en raststuga längs leden.
InformationstavlaInformationsstugan vid Nyvallens fäbod är öppen från midsommar till september. Skyltar med nationalparksinformation finns vid Nyvallen, Nysätern, Valmen och Dalsvallen.
VandringsledDet finns gott om markerade sommarleder i nationalparken. Flera av lederna finns beskrivna i en vandringsguide.
VindskyddVid Hästtjärn och Ryvålen finns vindskydd.

Kontakta oss

Eva Näsman
Eva punkt Nasman snabela lansstyrelsen punkt se¤Eva punkt Nasman snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253212

Fakta

Kommun: Härjedalen
Storlek: 104 km2 (10 400 hektar)
Bildat år: 1909, utökades 1989, då bildades även Nysäterns och Nyvallens naturreservat
Vägbeskrivning: Sommartid tar man sig enklast till nationalparken via Nyvallen, skyltat från väg 84 vid Hedeviken. Vintertid är den vägen stängd. Från Nysätern finns markerad sommar- och vinterled. Denna väg är öppen året runt, skyltat från Hede mot Råndalen. Från Dalsvallen, i söder, kommer du in i nationalparken året runt. Rastplatsen vid Valmen nås via en grusväg från Hedeviken. Från rastplatsen är det en kort vandring in i parken.
Övrigt: Vid Nyvallens fäbod finns sommartid utställningen Naturinformation Sonfjället. Öppet från cirka midsommar till och med augusti månad.

Sveriges nationalparker