Linsellborren

Brusande fors i Linsellborrens naturreservat. Foto: Johan Loock.
Reservatet består av en oreglerad del av den vackra älven Ljusnan. Här kan man njuta av ett naturnära friluftsliv, gärna med ett fiskspö i handen!

Friluftsliv längs Ljusnan

Reservatet omfattar en femton kilometer lång sträcka av Ljusnan, mellan Ransjöforsen och Svegssjön. Sträckan är den enda del i Härjedalen som Ljusnan är fritt strömmande, utan vattenkraft. I reservatet ingår vattenområdet, öarna och ett litet landområde kring Linsellborren. Tre fina forsar är Ransjöforsen, Linsellborren och Sandsforsen.

Landskapet i området är särpräglat av formationer från inlandsisens avsmältning. Vidsträckta sandurfält skapade av ofantliga vattenmassor och enorma fåror där smältvattnet tagit nya vägar. Tillsammans utgör dalgångarna i området Sveriges största sandurkomplex.

Vattnets närmiljö och några invånare

Grovhuggna, kantiga stenblock staplade till stenkistor.

Grova stenmurar, så kallade stenkistor, kantar strömmarna och vittnar om flottningsepoken. De byggdes för att timret skulle få en rak väg nedströms och inte fastna längs vattendragens stränder.

Gran, björk, al, asp och rönn växer i de rikare områdena närmast vattendraget, där högvatten gödslat marken. Stränderna är bitvis örtrika och växtligheten kring vattnet står i skarp kontrast till de omgivande magra tallhedarna som i övrigt dominerar dalgången.

En försiktig vandrare kan få privilegiet att se bäver tyst glida fram i älvens vatten. Vintertid åker en och annan utter rutschkana på de snötäckta stränderna.

 


 Fakta

Kommun: Härjedalen
Storlek: 1,5 km2
Bildat år: 2001
Vägbeskrivning: Reservatet omfattar Ljusnans sträckning mellan Linsell och Glissjöberg i Härjedalen. Det är skyltat från väg 84 och från Linsell, längs vägen som går mot Lofsdalen.

Karta

Get Microsoft Silverlight

Skogsvandring.
Allemansrätten gäller även i skyddade områden, men begränsas genom olika föreskrifter.