Brovallvålen

Karta över de närliggande naturreservaten Brovallvålen, Lövåsen-Fillingsåsen och Storåsen.
Vandra i Lill-Råndans barrskogsklädda dramatiska dalgång. Där den är som djupast och brantast kastar sig Lill-Råndafallet ut från klipporna.

Tre närliggande naturreservat

Vidsträckta fjällnära skogar sträcker ut sig i de tre naturreservaten Brovallvålen, Storåsen och Lövåsen-Fillingsåsen i mellersta Härjedalen. Här finns både gammal, mossig granskog och steniga tallmarker. I skogen trummar hackspettar och på de öppna myrarna och fjällhedarna spelar ljungpiparen.

Dramatisk topografi

Brovallvålens naturreservat omfattar den skogsklädda dalgången Lill-Råndan och större delen av fjället Brovallvålen. Lill-Rånddalen är kuperad och blockrik och har en särpräglad karaktär. I reservatets södra del är dalgångens sidor branta och med en trappliknande botten, där avsatserna kan vara upp till tio meter höga.

Skogen domineras av tall, med vissa bestånd av välvuxen gran. Andelen torrskog är påfallande stor, särskilt nära fjället. Många av träden bär spår av brand, så kallade brandljud.

Lillråndafallet

Där Lill-Råndans dalgång är som djupast och brantast ligger Lillråndafallets kanjon - en vacker och vild plats med säregen natur. Stigen som går upp till vattenfallet söderifrån är en gammal basväg för timmerkörning. Här i den branta sluttningen cirka 40 meter ovanför ån körde man timret till häst, en smal och farlig väg.

 


 Fakta

Kommun: Härjedalen
Storlek: 34 km2
Bildat år: 2003
Vägbeskrivning: Reservatet ligger en mil sydväst om Hede och nås lättast från Långå genom att först följa Rannsundsvägen och sedan enskilda vägar. Söderifrån kan man nå reservatet från Skärsjövålen eller enskild väg från Råndalsvägen.
Övrigt: Läs om fäbodliv kring Storåsen eller trolsk skog i Lövåsen-Fillingsåsen, två naturreservat som angränsar till Brovallvålen.

Karta

Get Microsoft Silverlight

Skogsvandring.
Allemansrätten gäller även i skyddade områden, men begränsas genom olika föreskrifter.