NaturreservatNatura 2000

Båthällan 

Mossbeklädda stenar.
Mossbeklädda stenar. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län/Eva Näsman.

Ett av fyra små urskogsreservat

I området kring Ljungå i Bräcke kommun finns fyra relativt små urskogsliknande naturreservat som alla ligger inom samma fastighet. Av dessa får nog Valletjärnarna och Käringberget sägas vara de mest sevärda. Båthällan är det näst minsta av de fyra reservaten, Svedjan är det minsta.

 

Rosenticka och Båthällsöring

Den östra delen av naturreservatet Båthällan består av 100-200 år gammal granskog med inslag av grövre lövträd. Marken är örtrik och bitvis mycket brant med stora block och död ved av gran. I de torrare delarna hittar man mer tall, varav en del träd är hela 200-300 år gamla.

I nordöstra delen syns tydliga spår efter en brand som härjade på 1840-talet. Här växer idag tall. I Båthällans naturreservat finns ovanligt gott om den rödlistade vedsvampen rosenticka. I vattendraget strax utanför reservatet kan man med fiskekort och lite tur också fånga den fina Båthällsöringen.

En trädkramare av äldre datum

Att de fyra naturreservaten existerar idag, kan vi tacka den hängivne skogsförvaltaren Olof Emanuel Berggren för. Berggren började som skogsförvaltare 1927 på dåvarande Skönvik AB. Han hade ett mycket stort naturintresse och undanhöll troligtvis i hemlighet sin kännedom om dessa områden för att rädda dem undan sågen.

År 1939 sammanställde Sundsvallsbolagen en lista på intressanta naturvårdsobjekt, men Berggrens skötebarn fanns inte med på denna lista. När det var dags att fatta beslut om fredande av naturområden, trädde Berggren fram och talade sig varm för sina objekt. Gunnar Wärn på huvudkontoret sa nej till fredning och beordrade istället omedelbar avverkning.

Berggren vägrade blankt och tog till strid, vilket säkert inte hörde till vanligheterna på den här tiden. Han kontaktade sin vän Nils Dahlbäck och fick till stånd en uppmärksammad exkursion med en mängd naturvårdsbiologer och högt uppsatta personer inom skogsnäringen. Efter mycket rabalder fick Berggren till slut sin vilja igenom och områdena kom under beskydd. Vid sin pensionering belönades Berggren med medalj.

Kontakta oss

Carl-Fredrik Yri
Naturvårdsenheten
carl-fredrik punkt yri snabela lansstyrelsen punkt se¤carl-fredrik punkt yri snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253313

Fakta

Kommun: Bräcke
Storlek: 5 hektar
Bildat år: 1946
Vägbeskrivning: Utgångspunkt för reservatet är Ljungå som ligger cirka 4 mil söder om Kälarne. Båthällan ligger 3 kilometer väster om Ljungå, invid väg 320.

Karta

Get Microsoft Silverlight

Serviceinformation

InformationstavlaEn stig leder fram till informationstavlan vid reservatsgränsen.
ParkeringParkera längs någon av de två grusvägarna som svänger av från stora vägen. Tänk på att parkera så att andra fordon kan ta sig förbi på den smala skogsbilvägen!

Allemansrätten

Skogsvandring.
Allemansrätten gäller även i naturreservaten, men kan vara begränsad genom olika föreskrifter.