Arådalen

Fjällbjörkar.
Oviksfjällens sydsluttning hyser storslagen fjällnatur och gamla fäbodmiljöer. Gå en fäbodkurs på Östra Arådalen, en levande fäbodvall mitt i naturreservatet.
Hundshögen, Hästryggen och Lillfjället reser sig i norr. På fjällsluttningarna frodas gräset som i sekler omvandlats till smör och ost på fäbodarna. På myren lyser den blå tätörten, som förr i tiden hjälpte fäbodtöserna att göra den läckraste tjockmjölk.
Fäbodvägg och blommande färgprakt.

Fäbodliv och renskötsel

Betande djur och lång tradition av fäboddrift har satt sin prägel på området, som var en viktig utmark för bönder i Myssjös och Ovikens socknar. Skogsbete, myrslåtter, villebråd, fisk och bär har hjälpt till att hålla folk och fä mätta. På fäbodarna överlämnades djuren sommartid i fäbodtösernas vård för att inte tära på gårdens resurser.

Även rennäring har funnits i området sedan en mycket lång tid tillbaka. En del samiska lämningar har upptäckts, bland annat den gamla boplatsen Kojåsen. På en backe mellan Mustvallen och Storsundet kan man fortfarande se eldstäderna som en gång låg inne i kåtorna. Markerna i Arådalen har fortfarande mycket stor betydelse för renarna och deras skötare.

I pilgrimers spår

Pilgrimsleden Jämt-Norgevägen går genom reservatet, söder om Valskaftet. Vägen har i hundratals år använts av handelsmän, militärer, pilgrimer och bönder som färdats över fjällen till grannlandet.

Gör en avstickare från vandringen på Jämt-Norgevägen och besök Östra Arådalen - en levande fäbod mitt i naturreservatet.


 Fakta

Kommun: Berg
Storlek: 110 km2
Bildat år: 2005
Vägbeskrivning: Reservatet ligger precis söder om Oviksfjällen. I Galåbodarna, längs fäbodvägen mellan Persåsen och Börtnan, tar man av mot Glen och Arådalens fjällstation.
Övrigt: Fäbodvägen är en upplevelse med sina många fäbodar. Från både fäbodvägen och Jämt-Norgeleden når man också
Marntallåsens naturreservat.

Karta

Get Microsoft Silverlight

Skogsvandring.
Allemansrätten gäller även i skyddade områden, men begränsas genom olika föreskrifter.