Vålådalen

Spegelblank sjö med fjällen i bakgrunden. Foto: Gunno Rask.
Ståtliga fjäll, magnifika bergspass, naturskapade pyramider och frodiga dalgångar. Den omväxlande naturen i Vålådalens naturreservat ligger öppen och inbjudande i västra Jämtland.

Upplevelserika fjäll

När du vandrar i Anaris-, Bunner- eller Lunndörrsfjällen eller gör en topptur på Ottfjället så befinner du dig i Vålådalens naturreservat. Ett mångfasetterat landskap med orörda fjäll och skogar, färgsprakande myrar, blanka sjöar och strömmande vattendrag. De högsta fjälltopparna når över 1 600 meter.

Orörd, varierad natur ger förutsättningar för ett rikt djurliv. Hotade djurarter som fjällräv och järv får en god chans att överleva här. Läs mer om områdets djurliv, isformationer och berggrund i foldern om reservatet, se länk i högerspalten.

De västra delarna av reservatet är kalkrika och hyser en fin flora, kring Vålåsen finns exempelvis flera orkidéer. Den av kalk grönskimrande Östra Blanktjärnen är ett fint utflyktsmål.

 

Pyramidformade kullar av grus och sten.

Pyramider och isgropar

I området finns häftiga formationer skapade av inlandsisen och dess avsmältning, då vattenmassor förflyttade mängder med sten och grus. Issjödalen och Pyramiderna vid Gröndalen, isälvsterasser, dödisgropar, deltan och moränryggar på Bunnerfjällens sluttning är några exempel på sådana formationer.

Kring Ånnsjön finns ett stort antal lämningar som vittnar om att människor rört sig i omgivningarna ända sedan stenåldern. Hällristningar, gravhögar, ett femtiotal stenåldersboplatser och två stora fångstgropssystem finns dokumenterade. Hela området är präglat av samiskt liv och arbete, alltifrån lämningar av den tidigaste fångstkulturen till dagens renskötsel.

 

 Fakta

Kommun: Åre
Storlek: 1180 km2
Bildat år: 1988
Vägbeskrivning: Reservatet ligger i västra Jämtlandsfjällen och det finns tre större entréer. Till Vålådalen i nordost tar man sig med bil, buss eller tåg plus taxi. Till Storulvån i nordväst åker man bil eller tåg plus taxi. Till Ljungdalen i söder tar man bil eller buss. Reservatet nås även med bil från Tåssåsen i sydost.
Övrigt: Turtips och mer info om området finns i foldern om reservatet, se länk nedan, samt hos naturum Vålådalen.

 

ger tips på utflyktsmål och leder, berättar om geologi, kulturhistoria, växt- och djurliv, och erbjuder guidade turer.

Karta

Get Microsoft Silverlight

Skogsvandring.
Allemansrätten gäller även i skyddade områden, men begränsas genom olika föreskrifter.