Skäckerfjällen

Fjäll som speglas i en sjö i Rutsdalen.
Åka skidor, paddla eller vandra ifred. I Skäckerfjällen kan man dra sig undan och i tysthet njuta av en orörd och storslagen vildmark med rikt växt- och djurliv.

Gränsfjäll med högfjällskänsla

Skäckerfjällets naturreservat är ett imponerande fjällområde som omfattar nästan hela Skäckerfjällsmassivet med omgivande skogar.

Högsta fjället, Sandfjället, når inte högre än 1 230 meter över havet, men Skäckerfjällen har ändå en storslagen högfjällskaraktär med branta fjällsidor och stora nivåskillnader. Närheten till norska kusten och havsklimatet påverkar området och har under årens lopp bidragit till att skapa stora myrområden i de lägre liggande delarna.

Sagolik urskog

I Strådalen, Rutsdalen och Lågsjön kan man uppleva urskogens mystik, med kraftig granskog, vresiga vindpinade tallar och stämningsskapande torrträd.

De tre urskogsområdena är väldigt olika. I Strådalen vid norska gränsen finns kraftig granskog. Rutsdalen delar fjällmassivet i två delar, på sydsidan växer frodig granskog, medan motsatta sidan täcks av glesa blandbarrskogar på ett tunt moräntäcke. Även runt Lågsjön är skogen glesväxt och här dominerar vresiga, topptorkade och döda tallar.

Småskaligt fjälljordbruk

Inom reservatet finns två fjällägenheter. Fjällägenheter är arrendegårdar med småskaligt levande fjälljordbruk, på statens mark på renbetesfjäll. Fjälljordbruket och lång kontinuerlig hävd har skapat stora natur- och kulturvärden på gårdarna.

Renbete året runt

Området präglas av samiskt liv och arbete, från gamla lämningar av fångstkulturen till dagens renskötsel. Renskötseln bedrivs av Kalls sameby och nästan hela reservatet är åretruntmarker för renbete.

Visa hänsyn mot de som har naturen som sin arbetsplats. Renarna är särskilt känsliga under kalvningstiden i april-maj och vid förflyttningar för märkning eller slakt. Håll dig på avstånd från renarna så att de inte störs.

 

 Fakta

Kommun: Åre
Storlek: 470 km2
Bildat år: 1988
Vägbeskrivning: Fjällområdet och dess reservat ligger ungefär fem mil nordväst om Åre, längs gränsen mot Norge. Sväng av E14 i Järpen och ta väg 336 norrut. I Kallsedet kan du svänga av norrut till Kolåsen, eller köra västerut till Anjan. Från både Kolåsen och Anjan går markerade leder in i reservatet.
Övrigt: Inom hela området råder skoterförbud och det finns inga skoterleder.

Karta

Get Microsoft Silverlight

Skogsvandring.
Allemansrätten gäller även i skyddade områden, men begränsas genom olika föreskrifter.