Fridlysta arter 

I Jämtlands län finns cirka 70 olika växter och djur som skyddas genom fridlysning. Det är bland annat blommor, däggdjur, grodor, fåglar, mossor och svampar.

Guckusko. Alla orkidéer är fridlysta. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län
Guckusko. Alla orkidéer är fridlysta. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Det finns olika grader av fridlysning och arter som är fridlysta i olika delar av landet. I Jämtlands län är det till exempel tillåtet att plocka en bukett blåsippor eller gullvivor till dig själv men du får inte gräva upp eller plocka dem för försäljning. I andra län får du inte alls plocka av dessa arter. 

Mer information om fridlysning hittar du på Naturvårdsverkets webb. Se länk till höger.

Många djurarter är också fridlysta, det gäller till exempel grodor, ödlor, ormar och en del sällsynta fjärilar. Förutom de fridlysta arterna och arter som man får jaga under delar av året så är alla däggdjur och fåglar fredade. Man får aldrig utan tillstånd fånga, skada eller döda dessa djur. Det gäller bland annat fladdermöss, igelkottar och småfåglar.

Det finns vissa undantag från fridlysningsbestämmelserna, för mer detaljer se artlistan för länet.

Kontakta oss

Sara Toivanen
Naturvårdsenheten
Sara punkt Toivanen snabela lansstyrelsen punkt se¤Sara punkt Toivanen snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253363
Malin Almquist
Naturvårdsenheten
malin punkt c punkt almquist snabela lansstyrelsen punkt se¤malin punkt c punkt almquist snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253262
Hanna Wallén
Föräldraledig