Foder och Fägring 

Logotyp Foder och fägring

Projektet ”Foder & fägring” (LIFE+ NAT/S/262) är ett naturvårdsprojekt som syftar till att restaurera slåtterängar, naturbetesmarker och våtslåttermarker i 62 Natura 2000-områden. Variationen av områden är stor och sträcker sig ifrån Jämtländska rikkärr och fjällfäbodar till ensliga finngårdar i Värmland, havsstrandängar i Gävlebukten, ekhagar vid Vänern och prunkande ängsmarker vid Dan Anderssons Skattlösberg. Läs mer om projektet.

Aktuellt i projektet

Kommande seminarier som vi vill förvarna om:

- Slutseminarium för projektet 17-18 september. Efter nästan fem års restaurerande av 62 Natura2000-områden summerar vi resultat och erfarenheter samt diskuterar den fortsatta skötseln när projektet är slut.

Se våra nya foldrar och broschyrer om Stenöorn och Ramundberget-Mittåkläppen!

Projekt Foder & fägring går in på sista året. Det betyder att alla påbörjade åtgärder i områdena kommer att göras klart. Målet, precis som innan projektet startade, är att 350 ha gräsmarker ska restaureras.

Dokumentation från Betesseminarium i Borlänge 21 maj.

 

 

 

Projektbilder

Kontakta oss

Per-Olof Eriksson
Projektkoordinator och projektledare Jämtlands län
Per-Olof punkt Eriksson snabela lansstyrelsen punkt se¤Per-Olof punkt Eriksson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253365
070-5126211
Jens Montelius.Risberg
Projektledare Dalarnas län
Jens punkt montelius punkt Risberg snabela lansstyrelsen punkt se¤Jens punkt montelius punkt Risberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250486
Oscar Säwström
Projektledare Värmlands län
Oscar punkt Sawstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Oscar punkt Sawstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247488
Klas Andersson
Projektledare Gävleborgs län
klas punkt andersson snabela lansstyrelsen punkt se¤klas punkt andersson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251264
072-5863890

Logga Jämtland

 

Logga Dalarna

 

 

 

  Logga GävleborgLogga Värmland