Ånnsjöns fågelskyddsområde

Kring Ånnsjön finns ett ovanligt rikt fågelliv, tack vare att sjön är grund och omges av vidsträckta myrar och deltaområden omväxlande med trädholmar och torrbackar.
Ånnsjöns klarblå vatten och gröna omgivningar.

En pärla bland fågelsjöar

Rastande vadare, häckande änder, spanande ugglor, jagande rovfåglar. Här har totalt mer än 190 olika fågelarter skådats, på webbplatsen Artportalen kan man få reda på vilka.

Vid Ånnsjön finns faktiskt två fågelskyddsområden: Halsnäsdeltat norr om sjön, och Enadeltat väster om sjön. Halsnäsdeltat är mest besöksvänligt - det går en bred träramp ut till ett gömsle (Lagunen). Där rampen tar slut börjar stigar och spänger, som leder till två fågeltorn (Nätaholmen, Halsenmossen) och ett gömsle (Dolparna). Läs mer om tillgängligheten genom länken till höger.

Enadeltat utgör ån Enans utlopp i Ånnsjön och även här finns spångade stigar och ett fågeltorn. I högerspalten finns en länk till en folder med kartor över området och dess anordningar.

Ljungpipare.

Ljungpipare och tofsvipor

Lyssna till ljungpiparens vemodiga toner, spana in brushanarnas häftiga parningsspel och beundra svarthakedoppingens guldgula tofsar. Den bruna kärrhöken drar en lov över vassen och enkelbeckasinen störtdyker med det trummande ljudet från stjärtfjädrarna. Tofsvipan och alfågeln är två märkliga filurer. 

Värdefulla våtmarker

Ånnsjön är en grund sjö som omges av stora myr- och deltaområden och öppna stränder. Området är speciellt, och så pass viktigt för växt- och djurliv att det är skyddat både genom Natura 2000 (EU:s nätverk för värdefulla naturtyper) och Ramsarkonventionen, som innebär att området är skyddsvärt ur ett internationellt perspektiv och att Sverige har åtagit sig att bevara det.

Logotyp Life to ad(d)mire

Våtmarkerna kring Ånnsjön dikades ut kring förra sekelskiftet i tron att det skulle minska frosten och ge ett behagligare vinterklimat. Dikena leder dock till att myrar och kärr torkar ut och växer igen, ett stort hot mot många växter och djur. Många våtmarksarter som tidigare varit vanliga har blivit sällsynta.

Området kring Halsnäsdeltat ingår i EU-projektet Life to ad(d)mire, med syfte att återställa myrmarken, förbättra livsmiljöerna och minska läckaget av olika ämnen till Ånnsjön. Två kilometer diken läggs igen.

I Life-projektet ingår även naturreservaten Brötarna, Stensundet, Tysjöarna och Öjsjömyrarna. Läs mer om projektet genom länken i den högra spalten.

 Fakta

Kommun: Åre
Storlek: 10 km2
Beslut år: 1976, 1988, 1990
Vägbeskrivning: Ta tåget eller bilen till Ånn, mellan Duved och Storlien. Från Ånns järnvägsstation, där det finns parkering, går man
under järnvägen och håller sedan höger. Då når man Halsnäsdeltats entré. För att besöka Enadeltat utgår man från Handöl som ligger söder om Enafors. Strax efter Handöls värdshus ligger Ånnsjöns fågelstation.

Det är förbjudet att befinna sig utanför markerade leder under perioden 1 maj - 31 juli. Längst ut vid Enans utlopp i Ånnsjön är det beträdnadsförbud 1 maj - 31 augusti.


Kartor över naturskyddade områden hittar man genom
kartverktygen Skyddad natur
och Sveriges länskarta.