Rovdjur

En brunbjörn på vandring.

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren i länet. Målet är att djuren ska finnas i livskraftiga stammar, samtidigt som vi vill minimera de problem som de kan orsaka.

Förvaltningen skyddar och begränsar

Till de stora rovdjuren hör björn, varg, lodjur, järv och kungsörn, och i länets förvaltningsplan beskrivs hur vi ska förvalta dem utifrån resultaten av årliga inventeringar. Planen innehåller antals- och utbredningsmål för varje art, och vi beslutar om till exempel förebyggande åtgärder, skyddsjakt och licensjakt. Vi informerar också om de stora rovdjuren som förekommer i länet.

Länsstyrelsen har ansvaret för tillsyn av jakt på stora rovdjur och ska bevaka eventuell olaga jakt. Dessutom handlägger vi viltskadeärenden som till viss del orsakas av rovdjuren.

§ 28 i jaktförordningen

Om du dödat ett rovdjur för att skydda din egendom ska du anmäla detta snarast till Länsstyrelsen på telefonnummer 063-10 01 43. Därefter blir du kontaktad av en besiktningsman, en av Länsstyrelsens naturbevakare, som sedan snarast möjligt kommer till platsen. Privatpersoners möjlighet att på eget initiativ döda ett stort rovdjur för att förhindra skador på tamdjur regleras av §28 och 28 a-d i jaktförordningen.

Information om närgångna björnar

Vanligtvis undviker björnar människor, men ibland händer det att björnar rör sig nära bebyggelse. Det är inget onaturligt beteende hos en björn, men däremot oönskat. En björn som blir van vid människor kan snabbt förlora sin skygghet och därmed utvecklas till en farlig björn.

Länsstyrelsen vill därför uppmana boende i björnområden att förebygga problem med närgångna björnar.

Att björnar rör sig nära bebyggelse inträffar framför allt på våren. Det beror ofta på att tillgången på mat är dålig i skogen och de lockas till spirande gräs på gräsmattor och vallar. En annan anledning kan vara att honorna separerar från sina fjolårsungar på våren. När ungarna ska börja klara sig själva kan de uppträda vilset och oskyggt.

Goda råd för dig som bor eller vistas i björntrakter:

  • Mata aldrig björnar.
  • Visa stor respekt om du ser en björn, gå till exempel aldrig ut ur bilen om du ser en björn på vägen eller i diket.
  • Städa bort allt som luktar mat vid din bostad, till exempel  fågelfrön och talgbollar, slaktavfall, fallfrukt och djurfoder.
  • Förvara soptunnan i uthus eller garage.
  • Kasta aldrig ut skräp och matrester på vägen eller nära bebyggelse.
  • Städa efter dig när du rastat.

Vad kan du göra om du ser en björn på gården eller i bostadsområdet?

Kontakta vår rovdjurstelefon 010-225 30 40:

  • om du vill ha råd om olika förebyggande åtgärder, som elstängsel kring fårhagar och bikupor med mera.

  • om du vill ha råd om hur man kan skrämma bort nyfikna björnar.

Kontakta polisen på 114 14:

  • om björnen orsakar avsevärd skada eller antas vara farlig för människors säkerhet.

 Content Editor

Har du sett rovdjur? Rapportera!

Kontaktuppgifter fältpersonal

Länsstyrelsens naturbevakare ansvarar bland annat för skötsel av statliga leder, skoter-, jakt-, fisketillsyn och rovdjursinventering.

Naturbevakare norra länsdelen
Naturbevakare södra länsdelen