Motortrafik i naturen 

Skoterfärd på fjället i vackert solsken.
Foto: Stefan Linnerhag.

Länsstyrelsen reglerar och följer upp barmarkskörning i terräng samt trafik med snöskoter eller vattenskoter. Avsikten är att motortrafiken inte ska störa eller skada marken, växtligheten, friluftslivet, djurlivet, renskötseln, jordbruket eller skogsbruket.

Reglerna skyddar naturen

Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige, och snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där varken marken eller växtligheten skadas. Inom vissa områden, framför allt i fjällen, är skotertrafiken reglerad genom skoterförbud vid sidan av skoterlederna. Länsstyrelsen kan besluta om undantag från barmarksförbudet och snöskoterförbuden.

Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen. Om du bryter mot bestämmelserna kan du dömas till böter.

Kontakta oss

Hanna Wallén
Naturvårdsenheten
Hanna punkt Wallen snabela lansstyrelsen punkt se¤Hanna punkt Wallen snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253379
Malin Almquist
Naturvårdsenheten
malin punkt c punkt almquist snabela lansstyrelsen punkt se¤malin punkt c punkt almquist snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253262
Sara Toivanen
Föräldraledig

Kontaktuppgifter fältpersonal

Länsstyrelsens naturbevakare ansvarar bland annat för skötsel av statliga leder, skoter-, jakt-, fisketillsyn och rovdjursinventering.

Naturbevakare norra länsdelen
Naturbevakare södra länsdelen