Licensjakt på lodjur

Licensjakten på lodjur 2018 i Jämtlands län omfattade 33 djur och utfördes mellan 1 mars och 15 april inom åtta jaktområden.

  Avlysta områden

  Licensjakten på lodjur är avlyst i samtliga områden. (2018-04-15)

Syftet med licensjakten

Lodjursstammen i länet har under ett flertal år legat över såväl förvaltningsmålet om 24 föryngringar som förvaltningsintervallet om 20-29 föryngringar. Licensjaktens främsta syfte är att minska skador orsakade av lodjur för rennäringen. Syftet med beslutet var därför att genom licensjakt minska lodjursstammen i länet samtidigt som de övergripande nationella målen för lodjursstammens utveckling beaktades.

Lodjursjägarens ansvar

Var och en som jagar lodjur är skyldig att känna till beslutet i sin helhet. Vidare ska lodjursjägaren också hålla sig informerad om hur många lodjur som återstår av tilldelningen i det jaktområde där jakten bedrivs. Detta ska ske minst en gång varannan timme. Den som jagar ett lodjur sedan jakten avlysts kan komma att dömas till ansvar för jaktbrott eller grovt jaktbrott om man av oaktsamhet inte hållit sig informerad.

Hur många djur fick fällas?

Totalt fick 33 lodjur fördelade på åtta områden fällas.

  • Område 1 – högst 4 lodjur
  • Område 2 – högst 2 lodjur
  • Område 3 – högst 6 lodjur
  • Område 4 – högst 1 lodjur
  • Område 5 – högst 7 lodjur
  • Område 6 – högst 5 lodjur
  • Område 7 – högst 5 lodjur
  • Område 8 – högst 3 lodjur

Information om återstående tilldelning

Länsstyrelsen tillhandahåller en telefonsvarare med aktuell information om hur många djur som återstår av tilldelningen i varje jaktområde. Informationen uppdateras minst en gång per dygn eller tätare vid behov. Denna telefonsvarare nås på 010-225 30 70.

Anmälan om fällt eller påskjutet lodjur

Rapportering av fällt lodjur ska ske snarast och senast inom en timme från den tidpunkt då djuret fälldes. Rapportering om påskjutet lodjur ska ske snarast till telefonnummer 010-225 30 40.

Områdesindelning

Områdesindelningen för licensjakten 2018 skilde sig från den indelning som användes åren 2016 och 2017. Denna förändring bedömdes nödvändig för att ytterligare styra avskjutningen till områden som är särskilt skadeutsatta för rennäringen i länet.

För mer information kring områdesindelningen samt de villkor som omfattar jakten, läs beslutet i sin helhet.