Licensjakt på lodjur

Licensjakten genomförs för att balansera stammen inom det förvaltningsintervall som Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation har beslutat.

Beslut om 2017 års lodjursjakt 

Länsstyrelsen har beslutat att högst 27 lodjur får skjutas i Jämtland län. Jakten är uppdelad i sex olika områden och får bedrivas från och med 1 mars 2017 till och med 15 april 2017. Jakten kan dock komma att avlysas vid en tidigare tidpunkt.