Licensjakt på björn

2017 års björnjakt omfattar högst 70 björnar fördelade på två jaktområden i länet.

Licensjakten efter björn är avlyst i område 2b (2017-08-25)

Licensjakten efter björn är avlyst i område 1b (2017-08-31)

Licensjakten efter björn är avlyst i område 2a (2017-09-02)

Licensjakten efter björn är avlyst i område 1a (2017-09-07)

 

Därmed är 2017 års licensjakt på björn avslutad.

2017 års jakt

Under våren 2017 har Länsstyrelsen fattat beslut om 22 björnar för skyddsjakt varav 20 björnar har fällts. Det innebär att det totala uttaget 2017 är 90 björnar vilket är en ökning jämfört med de senaste årens jaktuttag. Länsstyrelsen bedömer att ökningen i jaktuttaget är nödvändigt för att motverka skadeproblematiken för rennäringen orsakad av björn i länet.

Spillningsinventeringen som genomfördes hösten 2015 visade att länet berördes av 907 björnar. Sedan dess har björnstammen fortsatt att minska, enligt den så kallade björnobsen. Länsstyrelsen uppskattar länets björnstam i dagsläget till cirka 780 björnar vilket är inom förvaltningsintervallet (500-800 björnar). Uttaget innebär att björnstammen fortsätter att minska mot förvaltningsmålet på 650 björnar.  

Område 1: Högst 30 björnar varav i område 1b får högst 15 björnar fällas.

Område 2: Högst 40 björnar, varav i område 2b får högst 20 björnar fällas.

Områdesindelning

Område 1a

Del av Härjedalens, Bergs och Åre kommuner som ligger norr om väg 501 och 502, väster väg 84 mellan Linsell och Hedeviken, norr väg 315 och väster om väg 316, E45 och väg 321, samt söder om E14.

Område 1b

De delar av länet som är belägna söder om Europaväg 14 (E14) som inte ingår i område 1a.

Område 2a

Del av Åre kommun som ligger norr om E14 och väster om väg 666. Del av Krokoms kommun väster om väg 666 och 671 (vägarna mellan Mörsil och Kaxås), norr om väg 675 och 675 (Kaxås-Tulleråsen) och väg 340 (Tulleråsen-Lillholmsjö), norr väg 344 (Lillholmsjö-Föllinge) väster och norr om väg 339 (Föllinge-kommungränsen vid Öjån), del av Strömsunds kommun som ligger väster om Munsvattnetvägen och väg 801, del av Strömsunds kommun som ligger norr om väg 342 och väster om vägarna 814, 998 och 1002 (Lidsjöberg-Norråker).

Område 2b

De delar av länet som är belägna norr om E14 som inte ingår i område 2a.

Kontroll av kvarvarande tilldelning

Länsstyrelsen tillhandahåller en telefonsvarare med aktuell information om hur många djur som fällts och vad som återstår av tilldelningen. Denna telefonsvarare nås via telefonnummer 010-225 30 70. Informationen uppdateras minst en gång per dygn.

Jakttid

21 augusti 2017 till och med 15 oktober 2017. Björn får jagas från och med en timme före solens uppgång till och med två timmar före solens nedgång.  

Anmälan om fälld björn

Fälld björn ska anmälas av skytten till Länsstyrelsen utan dröjsmål och senast inom två timmar efter att djuret fällts. Anmälan av påskjuten björn ska göras av skytten till Länsstyrelsen snarast. Påskjutning definieras i detta beslut enligt följande: Skott har avlossats mot och med avsikt att fälla björn men det har inte konstaterats att björnen har fällts.

Anmälan ska ske till telefon 010-225 30 40.

Vid anmälan ska följande anges:

  1. Namn, adress och telefonnummer till skytten.
  2. Namn, adress och telefonnummer till ansvarig jaktledare.
  3. När björnen fällts eller påskjutits (datum och klockslag).
  4. Var björnen fällts (jaktområde enligt detta beslut samt koordinater eller plats som går att återfinna på karta 1:100 000).
  5. Djurets kön och ålder, om det är möjligt att fastställa.
  6. Vilket jaktsätt som användes.

I samband med anmälan om fällt djur informerar Länsstyrelsen om hur det ska förfaras med det fällda djuret. Länsstyrelsens besiktningsman kontaktar skytten angående tidpunkt och plats för besiktningen.

Åtel

Åtling får påbörjas tidigast den 15 juli 2017 efter skriftligt medgivande av länsstyrelsen. Senast tio dagar efter att jakten är avlyst i det aktuella området ska allt åtelmaterial vara bortplockat och åtelplatsen återställd till ett sådant skick att björnar inte förväntas lockas dit. Villkor för åtelmaterial och åtelplats återfinns i beslutet sidorna 7 och 8.