Licensjakt på björn

2015 års licensjakt på björn kommer att omfatta högst 60 björnar. Länet delas in i fyra jaktområden, där E14 utgör gränsen mellan de norra och södra licensområdena.

Områdeskarta 2015.

Med anledning av att björnar främst orsakar skador för rennäringen, är det i höst önskvärt med en fortsatt högre avskjutning i fjällnära områden. Minst 30 björnar av den totala tilldelningen är avsatta för att fällas i de fjällnära områdena. 

Tilldelning

Jakten omfattar högst 60 björnar fördelade på fyra jaktområden i länet. För karta, se beslut och områdesindelning.  

Söder om E14: 
Högst 30 björnar får fällas varav högst 15 får fällas inom område 1b.

Norr om E14:
Högst 30 björnar får fällas varav högst 15 får fällas inom område 2b.

Kontroll av kvarvarande tilldelning

Länsstyrelsens telefonsvarare, 010-225 30 70, är aktiv under björnjakten och uppdateras dagligen och senast klockan 22.00.

Jakttid

21 augusti 2015 till 15 oktober 2015. Björn får jagas under tiden från och med en timme före solens uppgång till två timmar före solens nedgång.  

Anmälan om fälld björn

Anmälan av fälld eller påskjuten björn görs till Länsstyrelsen på telefon 010-225 30 40. Fälld björn ska, av skytten, utan dröjsmål och senast klockan 21.00 samma dag djuret fällts, anmälas till Länsstyrelsen. I samband med anmälan informeras skytten hur man skall förfara med det skjutna djuret.

Vidare informeras skytten om vem som är besiktningsman. Skytten är ansvarig för att björnen besiktigas. Påskjuten björn ska av skytten snarast anmälas till Länsstyrelsen. Skytten ansvarar tillsammans med jaktledaren för att platsundersökningen genomförs till dess det är fastställt huruvida björnen är skadad eller inte. Den som påskjutit björnen ansvarar tillsammans med jaktledaren för att eftersök genomförs om björnen är skadad.