Licensjakt på björn

Det har ännu inte fattats något beslut om 2017 års björnjakt.

2016 års jakt

Jakten omfattade högst 74 björnar fördelade på två jaktområden i länet. Mer detaljerad statistik kan du läsa på SVA:s hemsida.

Område 1 - söder om E14: 
Högst 37 björnar fick fällas varav högst 20 inom område 1b.

Område 2 - norr om E14:
Högst 37 björnar fick fällas varav högst 20 inom område 2b.

Områdeskarta för licensjakt på björn 2016.

Områdesindelning

Område 1a:  Del av Härjedalens, Bergs och Åre kommuner som ligger norr om väg 501 och 502, väster väg 84 mellan Linsell och Hedeviken, norr väg 315 och väster om väg 316, E45 och väg 321, samt söder om E14.

Område 1b: De delar av länet som är belägna söder om E14 som inte ingår i område 1a.

Område 2a: Del av Åre kommun som ligger norr om E45 och väster om väg 666. Del av Krokoms kommun väster om väg 666 och 671 (vägarna mellan Mörsil och Kaxås), norr om väg 675 och 675 (Kaxås-Tulleråsen) och väg 340 (Tulleråsen-Lillholmsjö), norr väg 344 (Lillholmsjö-Föllinge) väster och norr om väg 339 (Föllinge-kommungränsen vid Öjån), del av Strömsunds kommun som ligger väster om Munsvattnetvägen och väg 801, del av Strömsunds kommun som ligger norr om väg 342 och väster om vägarna 814, 998 och 1002 (Lidsjöberg-Norråker).

Område 2b: De delar av länet som är belägna norr om E14 som inte ingår i område 2a.

Kontroll av kvarvarande tilldelning

Länsstyrelsens telefonsvarare, 010-225 30 70, är aktiv under björnjakten och uppdateras dagligen och senast klockan 22.00.

Jakttid

21 augusti 2016 till 15 oktober 2016. Björn får jagas under tiden från och med en timme före solens uppgång till två timmar före solens nedgång.  

Anmälan om fälld björn

Anmälan av fälld eller påskjuten björn görs till Länsstyrelsen på telefon 010-225 30 40. Fälld björn ska, av skytten, utan dröjsmål och senast klockan 21.00 samma dag djuret fällts, anmälas till Länsstyrelsen. I samband med anmälan informeras skytten hur man skall förfara med det skjutna djuret.

Vidare informeras skytten om vem som är besiktningsman. Skytten är ansvarig för att björnen besiktigas. Påskjuten björn ska av skytten snarast anmälas till Länsstyrelsen. Skytten ansvarar tillsammans med jaktledaren för att platsundersökningen genomförs till dess det är fastställt huruvida björnen är skadad eller inte. Den som påskjutit björnen ansvarar tillsammans med jaktledaren för att eftersök genomförs om björnen är skadad.