Älgjakt

En viktig del i Jämtlands läns jaktkultur är den årliga älgjakten. Varje år fälls det cirka 15 000 älgar inom områden som förvaltas av Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Älgjakten startar alltid den första måndagen i september. Det nya älgjaktssystemet, som syftar till vård av älgstammen med bland annat jakt efter licens, förutsätter stora, stabila licensområden. Detta i sin tur förutsätter samverkan mellan markägare och jägare.

Fällavgifter

Fällavgifterna är 250 kronor för vuxen älg och 50 kronor för årskalv i älgförvaltningsområdet som förvaltas av Länsstyrelsen Jämtlands län.

Rapportera fälld älg

Uppgifter om fällda älgar samlas årligen i Älgdata, se länk till höger. Där kan du läsa mer om hur du rapporterar fälld älg.

Älgförvaltning

Den nya älgförvaltningen har resulterat i att länet är uppdelat i sex älgförvaltningsområden. I varje älgförvaltningsområde finns en ansvarig älgförvaltningsgrupp, sammansatt av tre markägarrepresentanter och tre jägarrepresentanter. Dessa grupper ska uppföra en älgförvaltningsplan och i den lämna förslag på minsta arealer för licenser samt förslag på tilldelning.

Vården av älgstammen bör inriktas mot att bevara en livskraftig älgstam av hög kvalitet. Jakt och avskjutning ska anpassas till älgstammens produktion. Cirka hälften av avskjutningen skall utgöras av älgkalv.