Friluftsliv 

Spång vid Ånn.
Foto: Fredrik Boberg.

Länsstyrelsen arbetar för att länet ska ha ett rikt friluftsliv och att naturen ska vara tillgänglig för alla.

Människor har olika behov och förutsättningar, och för att alla ska få tillgång till naturen arbetar vi både med kunskapsspridning och att tillgängliggöra naturen för så många som möjligt. En del av de naturområden vi sköter är anpassade så att det är lätt att ta sig fram med rullstol eller barnvagn, till exempel med ramper och parkeringar med större utrymme. Det är aldrig särskilt långt till naturen.

Allemansrätten är unik

Huvudregeln i allemansrätten är ”Inte störa – inte förstöra”.
Allemansrätten gäller även i naturreservaten, men den kan vara begränsad genom olika föreskrifter.

 

Kontakta oss

Eva Näsman
Naturvårdsenheten
Eva punkt Nasman snabela lansstyrelsen punkt se¤Eva punkt Nasman snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253212

Kontaktuppgifter fältpersonal

Naturbevakare norra länsdelen
Naturbevakare södra länsdelen

Externa länkar