fjallfiske.nu - Länsstyrelsens internetapplikation  

Länsstyrelsen har utvecklat en internetapplikation för att möjliggöra en god förvaltning av fisket på renbetesfjällen. Nedan finner du instruktioner för hur du som fiskare kan nyttja den.

Ifall du vill köpa tillstånd, aktivera ditt årstillstånd eller göra en fångstrapportering så kan du göra det direkt via vår fiskeapplikation.

Nedan finner du instruktionsfilmer för hur du gör om du vill nyttja vår applikation. Ifall du tycker filmrutan är för liten så kan du föra musen på den övre delen av filmen och klicka då du får en mörkgrå list. Då länkas du vidare direkt till YouTube.

Lycka till!

Vår första video visar hur du köper ditt tillstånd online.

Vår nästa video visar hur du gör om du vill aktivera ditt årstillstånd. Genom att göra det visar du andra fiskare var du är. Dessutom får länsstyrelsen en bättre förståelse för vilka vatten som är populära.

Att aktivera sitt årstillstånd

Då du köpt ett tillstånd kan du själv göra din fångstrapport. Länsstyrelsen hoppas att du tar dig tid att göra detta då det är till stor hjälp vid förvaltningen av vattnen på renbetesfjällen.

Efter avslutat fiskeår lottar länsstyrelsen ut ett presentkort värt 1000:- i valfri fiskebutik till de som rapporterat sina fiskedygn.

Observera att det går att rapportera även om du inte aktiverat ditt årstillstånd. Instruktion för detta hittar du via denna länk

Att fångstrapportera efter fisketuren

Kontakta oss

Mattias Lindell
Vattenhandläggare
Vattenenheten
Mattias punkt Lindell snabela lansstyrelsen punkt se¤Mattias punkt Lindell snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253399