Fiske 

Hand som håller ett fiskespö.
Foto: Marie Birkl.

Länsstyrelsen arbetar för livskraftiga fiskbestånd, en långsiktig och hållbar fiskerinäring samt ett rikt och varierat sport- och fritidsfiske.

Fiskebestämmelserna styr

Det finns en mängd bestämmelser kring både fritids- och yrkesfiske, och de rör bland annat var du får fiska, när du får fiska och hur du får fiska. Om du fiskar i sötvatten finns informationen på det fiskekort du köper för att få fiska. Vill du veta vilka fiskeregler som gäller i havet eller i de stora sjöarna ska du vända dig till oss.

Fiskevård stärker fisket

För att återskapa eller bevara livskraftiga fiskbestånd stödjer länsstyrelsen ett stort antal fiskevårdsprojekt. Vi fördelar statliga fiskevårdsbidrag, fiskeavgiftsbidrag samt stödpengar från EU som ska användas till fiskevårdande åtgärder.

Vi prövar ansökningar om tillstånd för att få plantera ut fisk och kräftor. Vi vill förhindra spridning av fisksjukdomar och se till att icke önskvärda arter och stammar av fisk inte kommer till länets vatten.

Länsstyrelsen samordnar och genomför provfisken för att följa fiskbeståndens utveckling. Dessutom använder vi de möjligheter som finns i lagstiftningen för att skydda fiskens livsmiljö.

Fritidsfisket gynnas av fiskevård

I Sverige finns mycket goda förutsättningar för många olika typer av fritidsfiske, allt från fiske i kringliggande hav och längs kuster till sjöar och vattendrag från söder till norr. Arter som öring, lax, torsk, makrill, röding, harr, abborre, gös och gädda är viktiga arter för detta fiske. Länsstyrelsen har ansvar för den regionala utvecklingen av fritidsfisket och arbetar för goda fiskemöjligheter genom att bilda fiskevårdsområden som säljer fiskekort för sjöar och vattendrag. Genom fiskevård ökar möjligheterna till goda fångster, och Länsstyrelsen utser fisketillsynsmän som informerar om fiskeföreskrifterna och ser till att de följs.

Kontakta oss

Joakim Svensson
Vattenenheten
Joakim punkt Svensson snabela lansstyrelsen punkt se¤Joakim punkt Svensson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253221
Kent Johansson
Frågor om fisketillsynsmän och fiskeutsättningstillstånd
Vattenenheten
Kent punkt J punkt Johansson snabela lansstyrelsen punkt se¤Kent punkt J punkt Johansson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253342

Telefontider

Under perioden 16 mars till 31 augusti 2015 har vi telefontid vardagar mellan klockan 13.00-16.00 för samtliga frågor som berör fiske inom Jämtlands län.

Du hittar mer information kring fiskefrågor på fiskeinfo.natureit.se

Information om köp av fiskekort på renbetesfjället hittar du på natureit.se 

Köp ditt fiskekort på NatureIT