Tillstånd för verksamhet med häst, sällskapsdjur eller pälsdjur

Du behöver alltid ha tillstånd om du har en yrkesmässig verksamhet med djur. Om din verksamhet inte är yrkesmässig krävs ändå tillstånd om den är i större omfattning.
Islandshästar på sommarbete

Du måste söka tillstånd oavsett om du har verksamheten i ditt hem eller på annan plats. Lokalerna ska godkännas av länsstyrelsen. Om du byter lokaler måste du söka nytt tillstånd. Däremot krävs inte samma typ av tillstånd för veterinärkliniker eller djursjukhus.

I vissa fall krävs det tillstånd för att ha hästar, hundar, katter, övriga sällskapsdjur eller pälsdjur.

Du måste till exempel söka tillstånd för att ha ridskola, inackorderingsstall, turridningsverksamhet, draghundsverksamhet, hunddagis, hund- eller kattpensionat, eller omplaceringshem för djuren. Du måste även ha tillstånd för att få ha många egna djur. Alla som yrkesmässigt eller i större omfattning håller, föder upp, upplåter, säljer eller tar emot hästar och sällskapsdjur för förvaring eller utfodring ska söka tillstånd.

Följande verksamheter med djur anses vara av större omfattning

Hästar

 • hyr ut fyra eller fler hästar per år
 • föder upp fyra eller fler hästar per år
 • säljer fyra eller fler hästar per år från egen eller någon annans uppfödning
 • förvarar eller utfodrar fyra eller fler hästar
 • ansvarar för tio hästar eller fler som är äldre än 24 månader, till exempel om du äger dem eller har dem på foder

Hundar

 • håller tio eller fler hundar äldre än tolv månader
 • föder upp tre eller fler kullar per år
 • hyr ut tre eller fler hundar per år
 • säljer hundar från tre eller fler kullar per år av egen eller någon annans uppfödning
 • förvarar eller utfodrar fyra eller fler hundar

Katter

 • håller tio eller fler katter äldre än tolv månader
 • föder upp tre eller flera kullar per år
 • hyr ut tre eller fler katter per år
 • säljer katter från tre eller fler kullar per år av egen eller någon annans uppfödning
 • förvarar eller utfodrar fyra eller fler katter

Övriga sällskapsdjur

 • hyr ut 6 eller fler kaniner eller illrar per år
 • hyr ut gnagare, fåglar, reptiler, groddjur eller fiskar under förutsättning att verksamheten omfattar sex eller fler förvaringsutrymmen såsom burar, akvarier, terrarier eller liknande per år
 • förvarar eller utfodrar sex eller fler kaniner eller illrar per år
 • förvarar eller utfodrar gnagare, fåglar, reptiler, groddjur eller fiskar under förutsättning att verksamheten omfattar sex eller fler förvaringsutrymmen såsom burar, akvarier, terrarier eller liknande per år
 • föder upp djur som ska säljas som foderdjur
 • säljer djur i zoobutiker

Skillnad mellan håller och förvarar

Den som håller ett djur har hand om egna eller andras djur och ansvarar för dessa utan att ta betalt. De flesta som har djur som sällskap håller dessa. Den som förvarar ett djur tar emot andras djur mot ersättning eller i syfte att förmedla djuren. Det gäller till exempel dem som driver inackorderingsstall, träningsverksamhet, hunddagis, hund- och kattpensionat och omplaceringshem.

Vem kan söka tillstånd?

Både fysisk och juridisk person kan söka tillstånd. Det betyder både enskilda personer och föreningar, kooperativ eller företag. Om flera enskilda personer vill ha ett gemensamt tillstånd bör de gå ihop i till exempel en förening. Undantag kan gälla för personer i gemensamt hushåll som har verksamhet i hemmet.

E-tjänst - ansökan om tillstånd för verksamhet med djur

Du gör din ansökan om tillstånd via e-tjänsten här till höger. Vid tillståndsprövningen ska särskild hänsyn tas till att den sökande kan anses lämplig att bedriva verksamheten samt att de anläggningar i vilka verksamheten ska bedrivas är lämpliga ur djurskyddssynpunkt. Innan tillstånd beviljas ska verksamheten kontrolleras av länsstyrelsen. 

Om länsstyrelsen säger nej till din ansökan

Om din ansökan om tillstånd avslås har du möjlighet att överklaga. I beskedet från länsstyrelsen får du veta hur du överklagar. 

Läs mer om regler för verksamheter med djur på Jordbruksverkets webbplats, se länk till höger.