Tillväxtcheck - Främja kvinnors företagande 

Tillväxtchecken är ett investeringsbidrag som ingår i en affärs- och innovationsutvecklingsinsats inom programmet ”Främja kvinnors företagande”. Programmet är en del av regeringens satsning på kvinnors företagande under åren 2011-2014.
För att få stöd måste du fylla i blanketten nedan och skicka in den till Länsstyrelsen i Jämtlands län. Adressen finns på blanketten.

Kontakta oss

Åsa Abrahamsson
Näringslivsenheten
asa punkt abrahamsson snabela lansstyrelsen punkt se¤asa punkt abrahamsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253299