Ansökan om bygdemedel

Bygdemedel är en ersättning till bygder som blivit berörda genom utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska användas till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service eller annat som är till allmännytta för bygden.

Sista ansökningsdag för ansökningar ur allmänna fonden är den 31 oktober varje år. Ur näringslivsfonden går det att söka året om.

Gå till e-tjänsten ansökan om bygdemedel. Denna e-tjänst kräver ingen e-legitimation.  

Vem kan ansöka?

Bygdemedel kan sökas framförallt av föreningar. Exempelvis kan hembygdsföreningar, intresseföreningar och byalag söka bidrag. Föreningen måste vara inregistrerad och ha ett organisationsnummer.  

Bygdemedel kan också beviljas direkt till berörda kommuner för investeringar som är angelägna ur samhällssynpunkt och kan även användas som nationell offentlig medfinansiering i EU-projekt. I alla län kan inte kommuner vara sökande.