Transport och hantering av avfall 

Transporterar du avfall yrkesmässigt eller transporterar du stora mängder avfall under ett kalenderår krävs i de flesta fall tillstånd från Länsstyrelsen. Om du bedriver en yrkesmässig verksamhet där mindre mängder farligt avfall uppkommer räcker det oftast att du anmäler detta till Länsstyrelsen. Anmälan kan även behöva göras vid annan hantering av avfall. Här får du information hur du gör för att söka tillstånd för transport av avfall eller anmäla transport och hantering av avfall.

Anmälan och ansökan

Gå till anmälan och ansökan om tillstånd för transport och annan hantering av avfall.

Vilka transporter behöver tillstånd?

Tillstånd för transport av avfall krävs för att;

 • yrkesmässigt transportera avfall,
 • transportera avfall som har uppkommit i en yrkesmässig verksamhet om
  • transporterna under ett kalenderår sammanlagt avser mer än 10 ton avfall eller mer än 50 kubikmeter avfall,
  • transporterna under ett kalenderår sammanlagt avser mer än 100 kg farligt avfall eller mer än 100 liter farligt avfall,
  • avfallet innehåller kvicksilver och utgörs av annat än hela lysrör eller andra ljuskällor,
  • avfallet innehåller cyanid, kadmium eller en PCB-produkt.

Vilka transporter har anmälningsplikt?

För vissa transporter är tillståndsplikten ersatt med anmälningsplikt, som är lite enklare. Anmälan om transport av avfall ska göras till Länsstyrelsen om;

Anmälningsplikt för annan hantering av avfall

Anmälan ska göras till Länsstyrelsen i följande fall;

 • yrkesmässig insamling av avfall,
 • avfallshantering av handlare eller mäklare.

Avgift

Uppgift om kontonummer får du i mottagningsbekräftelsen om du skickat in ansökan eller anmälan via Internet. Om du väljer att skriva ut din ansökan eller anmälan hittar du uppgifter om kontonummer på utskriften.

Följande avgifter gäller;

 • Transporttillstånd för farligt avfall: 2 300 kronor.
 • Transporttillstånd för endast övrigt avfall: 1 350 kronor.
 • Transporttillstånd för både farligt avfall och övrigt avfall: 2 300 kronor.
 • Anmälan (alla typer enligt ovan): 250 kronor.