Anmälan av jaktresultat vid jakt på kronhjort

Här anmäler du resultatet vid jakt på kronhjort, till exempel plats och datum när djuret fälldes.

Vi eftersträvar elektronisk ärendehantering

Handlingar i ett ärende skickas via mail till jamtland@lansstyrelsen.se

Det är tillräckligt att en handling inkommer via e-post. Du behöver därför inte skicka in samma handling på annat sätt.

Observera att fullmakter och avtal alltid ska vara i original och därför måste skickas per post.

Gäller det handlingar i ett befintligt ärende så ska vårt diarienummer finnas med i e-postens ämnesrad.

Länsstyrelsen har övergått till digital hantering

Skicka stora filer till Länsstyrelsen