Anmälan av jaktresultat vid jakt på kronhjort

Här anmäler du resultatet vid jakt på kronhjort, till exempel plats och datum när djuret fälldes.