Publikationer 

Vi publicerar årligen ett stort antal publikationer inom olika områden. Här hittar du bland annat årsredovisningar, verksamhetsplaner, rapporter och våra fina broschyrer om Jämtlands län.

Urval: Djur & natur, Skyddad natur, 2010Rensa urval
Din sökning gav 4 träffar
 • Biotopkartering 2010 i Jämtlands län

  Sjöar och vattendrag har alltid var essentiellt för djur och växter. För människan har vattendrag ständigt varit ett mycket viktigt habitat. I dag används vattendrag till exempel som födokälla, transportväg och för rekreation.

  Vattendragen har de senaste århundradena kraftigt påverkats av oss människor både genom fysiska ingrepp och även utsläpp av föroreningar. Biotopkartering är ett sätt at ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Skyddad natur, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (2 MB)

  Biotopkartering 2010 i Jämtlands län - del 1 (51 MB)

  Biotopkartering 2010 i Jämtlands län - del 2 (64 MB)

  Biotopkartering 2010 i Jämtlands län - del 3 (64 MB)

  Biotopkartering 2010 i Jämtlands län - del 4 (62 MB)

 • Regional tillväxt baserad på natur- och kulturvärden - exemplet Vålådalen-Sylarna

  Natur- och kulturvärden lyfts här fram i ett tillväxt- och utvecklingsperspektiv genom två lokala fallstudier, dels i Ljungdalen och dels i Södra Årefjällen. Hållbarhet, dialog och förankring står i fokus. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Skyddad natur, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Näringslivsutveckling, Arkeologi och fornlämningar, Byggnadsvård, Landskapsvård

  Ladda hem (1 MB)

 • Brännjgras och andra användbara växter

  Förr var kunskapen om de vilda växterna livsnödvändig och det var viktigt att kunskapen fördes vidare från generation
  till generation.

  I självhushållningens tid samlade man mat, foder, medicin, bränsle och byggnadsmaterial i naturen – ja nästan allt som behövdes fanns i omgivningarna. Nu är tiderna annorlunda och den kunskap som förr var så viktig har börjat falla i glömska. Men det innebär ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Ladda hem (4 MB)

  Beställ publikation

 • Buan

  I Jämtlands län är det tätt mellan fäbodarna. En gång genljöd skogarna av råmanden, bräkanden, kulning (käukning) och bjällerklang. I stort sett all skog och myrmark i länet har någon gång varit påverkad av betande tamdjur.

  Under fäboddriftens blomstringstid på 1800-talet omgavs byarna av milsvida betesområden. Idag känns fäbodarna mest som ett romantiskt och pittoreskt inslag i landskapet och ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Ladda hem (3 MB)

  Beställ publikation

Träffar per publikationstyp