Publikationer 

Vi publicerar årligen ett stort antal publikationer inom olika områden. Här hittar du bland annat årsredovisningar, verksamhetsplaner, rapporter och våra fina broschyrer om Jämtlands län.

Urval: Broschyrer/foldrar, 2010Rensa urval
Din sökning gav 8 träffar
 • Kalktallskogar

  Tallen är ett ljusälskande träd som kan växa på både torr och fuktig mark. Naturliga tallskogar finner man därför på hällmarker, sand- och grusmarker, steniga moräner, men också på blöta myrar och i kärr.

  Om marken innehåller ett stort inslag av lättvittrade mineraler som ger upphov till högt pH, till exempel genom förekomst av kalk eller grönsten, kan speciella och artrika skogsmiljöer upptr ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Kalktallskogar (610 kB)

 • Buan

  I Jämtlands län är det tätt mellan fäbodarna. En gång genljöd skogarna av råmanden, bräkanden, kulning (käukning) och bjällerklang. I stort sett all skog och myrmark i länet har någon gång varit påverkad av betande tamdjur.

  Under fäboddriftens blomstringstid på 1800-talet omgavs byarna av milsvida betesområden. Idag känns fäbodarna mest som ett romantiskt och pittoreskt inslag i landskapet och ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Buan - Naturbetesmarker och slåtterängar i Jämtland/Härjedalen (3 MB)

  Beställ publikation

 • Brännjgras och andra användbara växter

  Förr var kunskapen om de vilda växterna livsnödvändig och det var viktigt att kunskapen fördes vidare från generation
  till generation.

  I självhushållningens tid samlade man mat, foder, medicin, bränsle och byggnadsmaterial i naturen – ja nästan allt som behövdes fanns i omgivningarna. Nu är tiderna annorlunda och den kunskap som förr var så viktig har börjat falla i glömska. Men det innebär ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Brännjgras och andra användbara växter. (4 MB)

  Beställ publikation

 • Skogens moderna rum

  Den här boken börjar där Marianne Strandins bok ”Nöjespalatset i skogen – den moderna historien om en jämtländsk dansbana” slutade, i en beskrivning av mobila biografer, men i en väldigt konkret skoglig kontext.

  Grundtanken har varit att beskriva skogen som ett modernt rum; se hur moderna processer på olika sätt påverkade människors vardagsliv och hur omvandlingen av skogsarbetet spelade in vi ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2010

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Om länet

  Skogens moderna rum. (24 MB)

 • The County Administrative Boards work to promote sustainable development

  The County Administrative Board is the most versatile of Sweden’s authorities; our issues and our competence cover the entire social span. We have lawyers, biologists, architects, foresters, engineers, public relations officers, archaeologists, veterinarians, sociologists, economists and many others.

  This brochure provides more information about what we do and why we do it. You are welcome to ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2010

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  The County Administrative Boards work to promote sustainable development. (3 MB)

 • Länsstyrelserna arbetar för hållbar utveckling

  Länsstyrelsen är den mest mångsidiga av Sveriges myndigheter. Våra ansvarsområden och vår kompetens spänner över hela samhällsområdet. Hos oss hittar du bland annat jurister, biologer, arkitekter, jägmästare, ingenjörer, informatörer, arkeologer, veterinärer, samhällsvetare, kulturvetare och ekonomer.

  I den här broschyren får du veta mer om vad vi gör och varför vi gör det. Du kan alltid vända ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2010

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Länsstyrelserna arbetar för hållbar utveckling. (4 MB)

 • Jämtland Härjedalen – a way of life

  The county of Jämtland is a place that is characterised by nature on a grand scale and by small-scale lifestyles. People from large urban areas choose to move here because of the lack of stress and traffic problems.

  Other reasons could be that here it is easier to buy your dream home, or to find more freedom and greater simplicity. Trade and industry are flourishing, cooperatives and projects ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2010

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Om länet

  Jämtland Härjedalen - a way of life. (3 MB)

 • Jämtland Härjedalen – ett sätt att leva

  Jämtlands län är ett område som kännetecknas av storslagen natur och småskalig livsstil. Här saknas stress och trafikproblem vilket är ett skäl till att människor från storstadsregionerna väljer att flytta hit. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2010

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Om länet

  Jämtland Härjedalen - ett sätt att leva. (3 MB)