Flera steg närmare ett halländskt livsmedelsprogram

Sedan i höstas har det pågått ett arbete för att ta fram ett nytt handlingsprogram för den halländska livsmedelskedjan. På torsdag den 26 januari genomförs mötet ”Handslaget” som blir avslutet på uppstartsfasen.

"Handslaget" blir det avslutande mötet i uppstartsfasen av ett halländskt livsmedelsprogram. Mötet på Wapnö slott inleds av landshövding Lena Sommestad tillsammans med Rolf Frid, ordförande i föreningen Signerat Halland. Medverkar under eftermiddagen gör också Dag Hultefors, ordförande för Region Hallands Tillväxtutskott. Även medverkande organisationer, nätverk och aktörer finns på plats för att presentera några av de målsättningar och planerade insatser som hittills har arbetats fram.

Det är Länsstyrelsen i Hallands län och Region Halland som har initierat ett regionalt handlingsprogram. Den första fasen i programarbetet har bestått av en bred och gemensam dialog mellan parter i den halländska livsmedelskedjan. Tre träffar har anordnats och intresset för att delta i den kreativa processen har varit stort med ett 50-tal medverkande på varje möte.

Nästa steg i arbetet blir att skapa en handlingsplan som utgår från de målbilder och visioner som tagits fram under uppstartsfasen. Fyra tematiska insatsområden har utarbetats:

  • Från vara eller tjänst till konsument
  • Samverkan – mötesplatser i nya och etablerade former
  • Offentlig sektor som kund och lokala producenter som leverantörer
  • Kompetens

Det är också av stor vikt att det halländska livsmedelsprogrammet ligger väl i fas med den nyligen beslutade nationella livsmedelsstrategin. Den senare omfattar hela livsmedelskedjan och innehåller mål fram till 2030, bland annat ska produktionen av livsmedel, lönsamheten, exporten och innovationskraften i livsmedelskedjan öka, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås.

Mer information om arbetet finns på: http://arenagrontillvaxt.se/livsmedelsprogram/