Klimatklivet – lokala klimatinvesteringar

text Klimatklivet

Har ni en idé till en åtgärd för att minska er klimatpåverkan? Nu finns det pengar att söka för innovativa lösningar för ett klimatsmart samhälle. 

Stödet ska ge så stor klimatnytta som möjligt

Länsstyrelsen har fått i uppdrag att hantera Klimatklivet i samverkan med centrala myndigheter. Klimatklivet är ett investeringsstöd som ska stärka det lokala klimatarbetet. Fram till och med år 2020 ska 700 miljoner kronor om året delas ut.

Prioriteringsgrunden för stödet är minskning av klimatpåverkande utsläpp per investeringskrona. Vid lika klimatnytta prioriteras effekter på andra miljömål, hälsa och sysselsättning.

Exempel på åtgärder

Åtgärder behövs i företag, organisationer och kommuner. Det går till exempel att söka stöd för att:

 • fasa ut fossil energi
 • ta tillvara restvärme
 • bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas eller HVO
 • uppföra anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas
 • minska utsläppen av metan eller lustgas
 • installera laddstationer för elbilar till exempel i områden med flerbostadshus, vid pendlarparkeringar, stora arbetsplatser eller besöksmål

Åtgärder som beviljas stöd får inte vara påbörjade före beslutet, lönsam utan stöd eller omfattas av handeln med utsläppsrätter eller elcertifikat.  

Möjlighet för många att söka

Alla förutom privatpersoner kan söka medel, till exempel kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser.

Beslut för 2017

Beslut kring de ansökningar som kom in i oktober och november 2017 planeras i början av 2018.

Tider för ansökan under 2018

Klimatklivet kan sökas under fyra ansökningsomgångar per år. Formuläret är öppet mellan klockan 9.00 första dagen och klockan 17 sista ansökningsdagen.

 • 15 januari - 15 februari
  Beslut planeras till maj.
 • 17 april - 17 maj
  Beslut planeras till september.
 • 27 augusti - 27 september
  Beslut planeras till december.

Vilka regler gäller?

Klimatinvesteringsstödet betalas ut med de förutsättningar som finns i förordning (2015:517). Observera att stöd inte får ges till verksamheter som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Läs förordningen om stöd till lokala klimatinvesteringar.

Sök klimatinvesteringsstöd

Stödet söks genom att skicka in en ansökan till Länsstyrelsen via en digital ansökningstjänst. E-tjänsten finns tillgänglig i anslutning till ansökningsperioderna.

Klimatinvesteringsstöd - e-tjänst

> Gå till e-tjänsten för att söka klimatinvesteringsstöd


Mer information och anvisningar till dig som sökande finns hos Naturvårdsverket.   

Beviljade stöd hittills

I Hallands län har hittills följande projekt beviljats stöd för klimatinvesteringar:

 • Böta Kvarn Bränslepellets AB - Energikonvertering till biobränsle
 • Ecobränsle i Karlshamn AB - HVO-tankstation för tunga fordon
 • Fortum Markets AB - Snabbladdning i Halland
 • Halmstads kommun – Informationskampanj för hållbart resande
 • HEM - Laddstationer i Halmstad
 • HEM - Konvertering till fjärrvärme på Kvarndalsvägen 6

 • HEM - Konvertering till fjärrvärme på Viktoriagatan 2

 • HEM - Konvertering till fjärrvärme på Verkstadsgatan 4

 • Hylte kommun – Snabbladdare på torget i Hyltebruk samt laddstation för kommunens bilpool
 • Iduna AB - Konvertering från naturgas till värmepump.
 • JLN Förvaltning - Energikonvertering på Fa-Tec
 • Jökul AB – Laddstation för kunder samt företagets elbil
 • JM:s Kött och Chark - Konvertering från olja till pellets
 • Krönleins Bryggeri AB - Konvertering från olja till pellets
 • Kungsbacka kommun - Utöka bilpool med elfordon
 • Kungsbacka kommun - Laddstationer för verksamhetsbilar
 • Laholms kommun - Laddsstationer vid stadshuset
 • Laholms kommun - Laddstationer vid stationen i Laholm 
 • Lennart Andersson (lantbruk) - Pelletspanna till spannmålstork
 • Pemco Energi AB - Konvertering från olja till pellets
 • Quadriga AB - Laddningsstationer vid Lindab och Catena-kontor
 • Region Halland - Anläggning för lustgasdestruktion på Hallands sjukhus i Halmstad  
 • Region Halland - Anläggning för lustgasdestruktion på Hallands sjukhus i Varberg
 • Region Halland – Laddstationer för verksamhetsbilar
 • Region Halland - Biogas och värmepumpar på Laholms Vårdcentral
 • Rexel Sverige AB - Normalladdning för elfordon
 • Södra Hallands Kraft Energitjänster AB - Geovärme/biogas Laholm
 • Tomal AB - Biobränslepanna
 • Vallberga Lantmän - Konvertering från naturgas till pellets
 • Varbergortens elkraft - fyra laddstolpar
 • Varbergs Energi - Laddstationer för elfordon i samarbete med Varbergs bostad och Varbergs fastighets AB  
 • Varbergs kommun - Laddningsstationer för verksamhetsbilar
 • Varbergs kommun - Laddningsstationer för poolbilar
 • Varbergs kommun - Energikonvertering Skultaskolan
 • Vattenfall Ringhals - Semi-publika laddstationer