Radio Data System, RDS-varning

Hushåll inom den inre beredskapszonen kring Ringhals kärnkraftverk varnas vid en kärnkraftsolycka med hjälp av en RDS-mottagare.
RDS-mottagare

RDS-mottagaren är framtagen för att varna om det inträffat en händelse på kärnkraftverket. Mottagaren kan ta emot tre nivåer av larm som skiljer sig åt med olika signal och signalstyrka. Du ska då stanna inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation och lyssna på radion för att få mer information.

Varning via RDS-mottagare bygger på en teknik som gör det möjligt att styra radiomottagare. RDS-mottagaren har en inbyggd funktion som gör att den automatiskt ställer in sig på den radiokanal där informationen om olyckan blir uppläst. Detta sker oavsett om RDS-mottagaren är påslagen eller avstängd.

RDS-mottagaren tillhör fastigheten och ska lämnas kvar om du flyttar. Bor du inom den inre beredskapszonen och saknar en mottagare kan du kontakta Länsstyrelsen i Hallands län.

Var kan jag få information om jag inte var hemma när mottagaren larmade?
Sveriges Radio i Stockholm som utlöser samtliga viktiga meddelanden (VMA) i landet har ansvar för att förse TV-bolag med underlag för en textremsa. På sidan 599 i SVT Text finns information i samband med ett varningsmeddelande. Sveriges Radio och SVT lägger också ut information på sina hemsidor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap informerar om VMA-händelsen på Krisinformation. Även SOS Alarm lägger ut information på sin hemsida under fliken 112 så länge det finns en risk. Det är även möjligt att prenumerera på tjänsten hos SOS Alarm.

Nytt nationellt informationsnummer - 113 13
Den 11 mars 2013 införde SOS Alarm ett nytt nationellt informationsnummer 113 13 dit allmänheten kan ringa för att lämna eller få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Läs mer om informationsnumret hos SOS Alarm.

Larmprov
Första helgfria måndagen i månaderna mars, juni, september och december testas mottagarna med ett larmprov kl 19.00.

  • Vid larmprovet hörs en kraftig signal från RDS-mottagaren.
  • Därefter läses ett meddelande som berör larmprovet.
  • Displayen blir röd och klockan stannar så att du kan se när larmet gick.
  • Efter provet sänks ljudnivån men radion är igång och behöver därför stängas av manuellt.

RDS-funktionen finns också i inbyggd i vissa andra radiomodeller som kan reagera för varningen.