Sök i bebyggelseinventeringen

En första sökbar onlineversion av bebyggelseinventeringen finns nu tillgänglig!

Länk till Onlineverision av bebyggelseinventeringen>>

 

Din hjälp behövs!

 

Bebyggelseinventeringen kan bli bättre med din hjälp. Oavsett om du representerar en hembydsförening, är fastighetsägare eller privatperson så är dina kunskaper om ditt eget hus eller någon annan byggnad som ingår i inventeringen viktiga för att förbättra och fördjupa kunskapsunderlaget. Det är också viktigt att få in förslag på byggnader som borde ingå i inventeringen. Dina kunskaper behövs för att förbättra innehållet!

Om materialet

Länsstyrelsen och kommunerna har gemensamt tagit fram bebyggelseinventeringen. Metoden som ligger till grund för arbetet har utarbetats tillsammans med Kulturmiljö Halland. Bebyggelsen som ingår i inventeringen har bedömts utifrån sitt kulturhistoriska värde. Bedömningen har utförts av byggnadsantikvarisk expertis utifrån etablerade metoder för kulturhistorisk värdering. I och med bebyggelseinventeringen är stora delar av den värdefulla bebyggelsen identifierad. Kulturhistoriskt värde är inte statiskt. Våra värderingar förändras över tid, byggnader försvinner och nya tillkommer. Det finns ett ständigt behov av att inventeringen uppdateras och att informationen fördjupas. Materialet innebär en möjlighet att beakta bebyggelsens kulturhistoriska värde på ett tidigt stadium, exempelvis i en planeringssituation. Naturligtvis finns det i många fall ett behov av att fördjupa kunskapen.

Ansvarsfördelning

Länsstyrelsen har i samråd med länets kommuner och Kulturmiljö Halland tagit fram den första onlineversionen av bebyggelseinventeringen (se länken ovan). Det är Länsstyrelsen som ansvarar för sidan. Länsstyrelsen använder sig av inventeringen som ett kunskapsunderlag i sitt arbete.

Kommunerna har tillsammans med länsstyrelsen tagit fram bebyggelseinventeringen. Kommunerna använder sig av inventeringen som ett kunskapsunderlag i sitt arbete. Det är kommunerna som tillämpar plan- och bygglagen och som i första hand ansvarar för frågor kring den värdefulla bebyggelsen. För frågor kring bygglov m m vänd dig till din kommun.

Kulturmiljö Halland har i fyra av sex kommuner utfört inventeringen i fält. Det är de byggnadsantikvarier som utfört fältarbetet som har stått för bedömningen av vilka byggnader som ska ingå i inventeringen samt bedömningen av enskilda byggnaders kulturhistoriska värde. Det är också Kulturmiljö Hallands byggnadsantikvarier som behandlar och tar emot dina informationsbidrag till bebyggelseinventeringen.

 Kontakt

Har du frågor om bebyggelseinventeringen eller byggnader som ingår där?

Kontakta Björn Ahnlund, Kulturmiljö Halland
Tfn: 035-19 26 04, E-post: bjorn.ahnlund@kulturmiljohalland.se