Månadens byggnadsminne: april

Brunnsbacka sågkvarn

Brunnsbacka Sågkvarn är en vattendriven kvarn med ramsåg och stickhyvel. Sågningen upphörde på 1930-talet, kvarnen något senare men stickhyveln användes så sent som 1951. Kvarnplatsen vid Brunnsbackaån finns belagd sedan 1600-talet, den nuvarande anläggningen innehåller delar från 1700-talet. Efter omfattande restaureringar är den åter i fungerande skick.

En gång om året, på Brunnsbackadagen, släpps vattnet på – då maler kvarnen, hyvlar och sågar "som sedan urminnes tider".

Sågkvarnen sköts i samråd mellan markägarna, Länsstyrelsen och Brunnsbackastiftelsen.

------------------------------------------------------------------------
Under 2015 presenteras ett urval av halländska byggnadsminnen, dessa är hämtade ur broschyren "Levande hus - guide till halländska byggnadsminnen".
Följ månadens byggnadsminne här på vår webb.

 

 Mer information

Besöksadress:
Unnaryd
31480 Hyltebruk
(Kvarnen hittar du 300 meter från vägen till Unnaryd - Jälluntofta.)

Webbplats:
Unnaryd.com

 

Brunnsbacka sågkvarn