Halländska byggnadsminnen

Halland är ett mångskiftande län, från klippkusten i norr till
sandstränderna i söder, från slätten i väster till skogsbygden i öster. Skiftningarna speglas även i kulturmiljöerna med olika byggnadstraditioner.

Hallands byggnadsminnen speglar länets mångfaldiga och skiftande kulturarv. I länet finns bortåt femtio byggnader och miljöer från olika tidsperioder, från skilda sociala och ekonomiska grupper. Varje byggnadsminne utgör en unik del i den stora berättelsen om Hallands förflutna, nutid och framtid.

Många är öppna för besök, fyllda av aktiviteter och spännande verksamheter – här finns något för alla åldrar, intressen och smaker.

Månadens byggnadsminne under 2018

Kvarndalen (Januari)

Månadens byggnadsminne under 2017

Åkrabergs ladugård (Januari)
Edenberga brandstation (Februari)
Särdals kvarn (Mars)
Båtsmanstorpet 152 "Hallmans" (April)
Bruno Mathssons sommarhus (Maj)
Wallens slott (Juni)
Varbergs fästning (Juli)
Borgen Hällerup (Augusti)
Mostorps gård (September)
Hägareds gård (Oktober)

Åskloster kungsgård (November)

Stolpboden på Särö (December)

Månadens byggnadsminne under 2016

Rydöbruks missionshus (Januari)
Tullbron i Falkenberg (Februari)
Sunvära kvarn (Mars)
Lindhovs kungsgård (April)
Långanskogen (Maj)
Slätteryds byskola (Juni)
Riksdagsmannagården i Axtorp (Juli)
Norre Port (Augusti)
Västralt 2:10 "Lottens" (September)
Societetshuset i Varberg (Oktober)
Bollatebygget (November)
Nidingens fyrplats (December)

Månadens byggnadsminne under 2015

Falkenbergs stadshus (Januari)
Broktorpsgården (Februari)
Biografen Röda kvarn (Mars)
Brunnsbacka sågkvarn (April)
Mårtagården (Maj)
Särö kyrka (Juni)
Äskhults by (Juli)
Grimetons radiostation (Augusti)
Olofsbo hembygdsgård (September)
Bögh-Andersens villa (Oktober)
Skottorps slott (November)
Tjolöholms slott (December)