Halländska byggnadsminnen

Halland är ett mångskiftande län, från klippkusten i norr till
sandstränderna i söder, från slätten i väster till skogsbygden i öster. Skiftningarna speglas även i kulturmiljöerna med olika byggnadstraditioner.

Hallands byggnadsminnen speglar länets mångfaldiga och skiftande kulturarv. I länet finns bortåt femtio byggnader och miljöer från olika tidsperioder, från skilda sociala och ekonomiska grupper. Varje byggnadsminne utgör en unik del i den stora berättelsen om Hallands förflutna, nutid och framtid.

Många är öppna för besök, fyllda av aktiviteter och spännande verksamheter – här finns något för alla åldrar, intressen och smaker.

Månadens byggnadsminne under 2015

Under 2015 kommer vi att varje månad presentera ett utvalt byggnadsminne. Dessa är hämtade från broschyren "Levande hus - guide till halländska byggnadsminnen.

Januari: Falkenbergs stadshus
Februari: Broktorpsgården
Mars: Biografen Röda kvarn
April: Brunnsbacka sågkvarn
Maj: Mårtagården
Juni: Särö kyrka
Juli: Äskhults by
Augusti: Grimetons radiostation
September: Olofsbo hembygdsgård
Oktober: Bögh-Andersens villa
November: Skottorps slott
December: Tjolöholms slott

Månadens byggnadsminne under 2016

Länsstyrelsen fortsätter att presentera utvalda byggnadsminnen även under 2016.

Januari: Rydöbruks missionshus
Februari: Tullbron i Falkenberg
Mars: Sunvära kvarn
April: Lindhovs kungsgård
Maj: Långanskogen
Juni: Slätteryds byskola
Juli: Riksdagsmannagården i Axtorp
Augusti: Norre Port
September: Västralt 2:10 "Lottens"
Oktober: Societetshuset i Varberg
November: Bollatebygget
December: Nidingens fyrplats

Månadens byggnadsminne under 2017

Länsstyrelsen fortsätter att presentera utvalda byggnadsminnen även under 2017.

Januari: Åkrabergs ladugård
Februari: Edenberga brandstation
Mars: Särdals kvarn
April: Båtsmanstorpet 152 "Hallmans"
Maj: Bruno Mathssons sommarhus
Juni: Wallens slott
Juli: Varbergs fästning
Augusti: Borgen Hällerup
September: Mostorps gård
Oktober: Hägareds gård
November:
December: