Stöd till solceller

Sedan 2009 finns ett statligt stöd för installation av solceller. Stödet riktas till alla typer av aktörer, såväl företag och offentliga organisationer som privatpersoner.

Regeringen har aviserat om en förlängning av stödet från 2013-2014 och avsätta ytterligare 210 miljoner kronor. Förordningen om ändring av det statliga stöd till solceller för den nya perioden väntas vid årsskiftet.

Syftet med detta stöd är att bidra till omställningen av energisystemet och till näringslivs­utveckling inom energiteknikområdet. Stödet gäller solcellssystem - ett system för produktion av elektricitet från solstrålning i vilket solceller ingår. Systemet avgränsas av anslutning till fastighetsinternt eller externt elnät. Stödet kan även ges till solel/solvärmehybridsystem - ett system som ger både solel och solvärme i en integrerad konstruktion.

Läs mer på Energimyndighetens hemsida.

 Blanketter