Samhällsplanering och kulturmiljö

tullbron i falkenberg

Här kan du söka tillstånd eller bidrag inom samhällsplanering- och kulturmiljöområdet. Du får veta hur man överklagar bygglov och du får också mer information om länsstyrelsens arbete med samhällsplanering, som ska bidra till att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för länets invånare och besökare. Kulturmiljön är en del av samhällets historia; den ger kontinuitet i vardagen och ökar människors förståelse för sin omvärld.

Vad vill du göra?

Söka tillstånd för metallsökare  

 

Ansöka om arkeologisk utgrävning

 

Överklaga ett bygglov

 

Söka stöd inom bostadssektorn

 

 

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Hallands län
Telefon: 010-224 30 00
E-post: halland@lansstyrelsen.se

 Content Editor

Kalender

​Utbildningar, seminarier, kurser och temadagar. Länsstyrelsen arrangerar många olika aktiviteter. Ta gärna en koll i vår kalender

 

Läs mer om månadens byggnadsminne