2011:04 - Introduktion till klimatanpassning i Halland

Klimatanpassning i Halland
Löpnummer:
2011:04
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
50
Flera extrema väderhändelser har inträffat i såväl Sverige som utomlands under de senaste åren, händelser som fått omfattande konsekvenser på olika funktioner i samhället. Med anledning av detta, har frågan om klimatanpassning av samhället lyfts och blivit högaktuell.

Länsstyrelserna fick våren 2009 ett utökat uppdrag att samordna och driva på det lokala och regionala klimatanpassningsarbetet i länen. Länsstyrelsen i Halland har med hjälp av Länsstyrelsen i Skåne, nu tagit fram denna skrift i ett försök att sammanfatta mycket av den information som finns tillgänglig hos olika myndigheter och experter idag.

För frågor, kontakta Klimatanpassningssamordnare Anna Modigh 035-13 20 05.
Kommentar: