2011:05 - Åldersbestämning av gamla träd i Rönnö naturreservat

Omslag Åldersbestämning av gamla träd i Rönnö naturreservat
Löpnummer:
2011:05
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
16
Rapporten är en undersökning av åldern på gamla träd i Baggabygget, den södra delen av Rönnö naturreservat som ligger på gränsen mellan Halland och Småland strax nordost om Knäred i Laholms kommun.

Totalt undersöktes 43 träd, 2 aspar, 1 björk, 5 bokar, 7 ekar, 8 granar och 20 tallar. Det äldsta av de borrade och analyserade träden var en tall som har en minimiålder på 266 år (äldsta årsring 1744) och en skattad ålder på 287 år (beräknad groning 1722). Det mest oväntade resultatet var en björk som växer på en hårdmarkskulle vid ån i sydost vars säkra minimiålder är 168 år (äldsta ring 1841) med en uppskattad ålder om 173 år. Asparna hade också åldrar runt 150-170 år medan ek och bok inte nådde några, för trädslagen, anmärkningsvärda åldrar. De undersökta granarna hade åldrar som låg mellan 100 upp till 150 år vilket i sig får anses gammalt i denna delen av landet.
Kommentar: