2009:13 - Bollaltebygget - Kulturhistorisk utredning inför kulturreservatsbildning

Bollaltebygget
Löpnummer:
2009:13
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
28
Bollaltebygget – Gamlegården i Bolte böge.

En kulturhistorisk utredning inför kulturreservatsbildning av Bollaltebygget i Knäreds socken, Laholm.
Kommentar: