2009:07 - Fiskeribiologisk undersökning inom Högvadsåns kalkningsprojekt 2008

Omslag
Löpnummer:
2009:07
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
20
I Högvadsån har en kontinuerlig räkning skett av utvandrande laxungar och av uppvandrande lekfisk i över fyrtio år. Fångsten har gjorts i fällor belägna vid Nydala kvarn. Inventering av fisktätheterna i ån har skett med hjälp av elfiske. I denna rapport redovisas resultaten från undersökningarna 2008.
Kommentar: