Etablering av nyanlända 

Informationsfolder om etablering av nyanlända
Publiceringsår:
2012 
Informationsfoldrar som beskriver länsstyrelsernas arbete och uppdrag med etablering av nyanlända.

Kontakta oss

Per Ibertsson
Integrationshandläggare
Utvecklingsenheten
Per punkt Ibertsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Per punkt Ibertsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243268