Etablering av nyanlända 

Informationsfolder om etablering av nyanlända
Publiceringsår:
2012 
Informationsfoldrar som beskriver länsstyrelsernas arbete och uppdrag med etablering av nyanlända.

Kontakta oss

Guitta Atallah Hajj
Integrationssamordnare
Utvecklingsenheten
Guitta punkt Atallah punkt Hajj snabela lansstyrelsen punkt se¤Guitta punkt Atallah punkt Hajj snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243255