Publikationer 

Länsstyrelsen ger ut många olika skrifter och rapporter varje år. Vi ger även ut Hallands läns författningssamling med föreskrifter inom olika områden.

Din sökning gav 298 träffar
 • Upptäck lederna i Biskopstorp naturreservat

  Folder med information om vandringslederna i Biskopstorp naturreservat.

  Foldern kan användas för planering av ditt besök i naturreservatet.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Ladda hem (2 MB)

 • Upptäck naturen i Halland

  När Halland kommer på tal är det nog många som tänker på milsvida stränder och salta bad. Även om den bilden är sann finns det betydligt mer än så att uppleva för den som besöker länet. Halland har en rik och omväxlande natur med kust, odlingslandskap, skogar och sjöar som binds samman av vattendragen.

  De 32 områden som vi presenterar i guiden är ett axplock av de mest besöksvärda natur- och k ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Ladda hem (31 MB)

 • Vallda Sandö naturreservat

  Information om naturreservatet Vallda Sandö.

  Foldern kan användas för planering av ditt besök i naturreservatet.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2009

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Ladda hem (884 kB)

 • Sumpafallen naturreservat

  Information om naturreservatet Sumpafallen.

  Foldern kan användas för planering av ditt besök i naturreservatet.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2009

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Ladda hem (957 kB)

 • Gässlösa naturreservat

  Information om naturreservatet Gässlösa.

  Foldern kan användas för planering av ditt besök i naturreservatet.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Ladda hem (1 MB)

 • Gårdshults naturreservat

  Information om naturreservatet Grimsholmen.

  Foldern kan användas för planering av ditt besök i naturreservatet.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Ladda hem (1 MB)

 • Guidade vandringar i Halland 2014

  Broschyr med guidade vandringar i Hallands natur-och kulturreservat 2014. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Friluftsliv

  Ladda hem (4 MB)

  Beställ publikation

 • Grimsholmens naturreservat

  Information om naturreservatet Grimsholmen.

  Broschyren kan användas för planering av ditt besök i naturreservatet.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2009

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Ladda hem (879 kB)

 • Osbecks bokskogar naturreservat

  Information om naturreservatet Osbecks bokskogar.

  Foldern kan användas för planering av ditt besök i naturreservatet.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Ladda hem (1 MB)

 • Handbok - våld i nära relationer

  Syftet med handboken är att öka kunskapen kring våld i nära
  relationer och att fler våldsutsatta, våldsutövare och barn
  som lever med våld i sin vardag ska kunna identifieras och
  erbjudas hjälp oavsett i vilken del av länet de bor. Handboken
  ska ge god kännedom om olika parters roller och ansvar,
  men även ge vägledning i det fortsatta arbetet med lokala
  handlingsplaner och rutiner inom den ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Ladda hem (5 MB)

 • Vägar i Hallands län – sammanställning 2014

  En sammanställning enligt 13 kap 1 § trafikförordningen (1998:1276) över allmänna vägar och andra viktigare vägar, bärighetsklasser och vissa lokala trafikföreskrifter i Hallands län. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Ladda hem (7 MB)

 • Hållbart Halland

  Broschyr om hållbarhetsarbetet vid Länsstyrelsen i Halland. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  Ladda hem (20 MB)

  Beställ publikation

 • 2014:01 - Strategi för Jämställdhetsintegrering i Halland 2014-16

  Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att ta fram en strategi för jämställdhetsintegrering i länet. Arbetet har skett i samband med kommuner, myndigheter samt Region Halland och Almi.

  Övergripande fokus för strategin är ”fortsatt vidareutveckling och konkretisering av jämställdhetsintegrering i länet”.
  Vidare innehåller strategin fyra fokusområden som utgår från de nationella målen för jäm ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Ladda hem (1 MB)

 • 2013:23 - Regional risk- och sårbarhetsanalys för Hallands län 2013

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Ladda hem (4 MB)

 • Årsredovisning 2013

  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ladda hem (3 MB)

  Kortversion (684 kB)

 • Vandringsled i Långhultamyren naturreservat

  Information om vandringsleden i naturreservatet Långhultamyren.

  Broschyren kan användas för planering av ditt besök i naturreservatet.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: -

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Ladda hem (1 MB)

 • Naturstigar i Yttra Bergs naturreservat

  Information om naturstigar i naturreservatet Yttra Berg.

  Foldern kan användas för planering av ditt besök i naturreservatet.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Ladda hem (1 MB)

 • Naturstigen i Osbecks bokskogar naturreservat

  Information om naturstigen i naturreservatet Osbecks bokskogar.

  Broschyren kan användas för planering av ditt besök i naturreservatet.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: -

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Ladda hem (681 kB)

 • Naturstig Haverdals naturreservat

  Information om naturstigen i naturreservatet Haverdal.

  Foldern kan användas för planering av ditt besök i naturreservatet.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Ladda hem (1 MB)

 • Getterön naturreservat

  Information om naturreservatet Getterön.

  Foldern kan användas för planering av ditt besök i naturreservatet.

  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Ladda hem (871 kB)