Årsredovisningar

Löpnummer:
 
Diarienummer:
100-270-18
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2018
Sidantal:
172
Länsstyrelsen i Hallands län har upprättat en årsredovisning för år 2017 som ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.
Kommentar: